Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Świat mojej wyobraźni – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat, 7. edycja

Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze zaprasza dzieci przedszkolne oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Świat mojej wyobraźni”.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 5 – 7 lat, 8 – 12 lat oraz 13 – 16 lat. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs kilka prac.

Tematyka prac: Ogólnopolski   konkurs   plastyczny   „Świat   mojej   wyobraźni”   ma   na  celu inspirowanie młodych ludzi do tworzenia oraz wyrażania siebie. Zachęca jego uczestników i uczestniczki do swobodnego ukazywania przygód ich świadomości poprzez sztukę. Jest inspiracją, by z odwagą zaprezentować ukryte dotąd przed wzrokiem innych obszary ich wewnętrznych światów, gdzie piękno i  zgroza przeplatają się ze sobą, gdzie niewyrażalne nagle daje   o   sobie   znać   poprzez   akt   twórczy,   który   jest   również   intymną rozmową z sobą samym.

Technika wykonania pracy: dowolna płaska
Format pracy: nie większy niż A3

Udział w konkursie jest płatny, indywidualne uczestnictwo objęte jest akredytacją w wysokości 5 zł; uczestnictwo pracowni plastycznych domów kultury i szkół, które zgłaszają prace zbiorowo, jest objęte akredytacją w wysokości 20 zł. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opłacenie akredytacji.

Na odwrocie każdej pracy należy nakleić czytelną informację: autor, adres, wiek, telefon, opiekun artystyczny.

Prace na konkurs można nadsyłać do 28 lutego 2021. Rozstrzygnięcie nastąpi 19 marca 2021. Kryteria oceny prac: wartość artystyczna, jakość prac, oryginalność prac.

Prace należy nadsyłać na adres:

Miejski Dom Kultury ,,Muflon”, ul.Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra

z dopiskiem: „Świat mojej wyobraźni” lub złożyć osobiście w sekretariacie MDK „Muflon”.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

konkurs-plastyczny-2021-7-edycja

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19 marca 2021

Nagrody: I, II, III miejsca, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 5-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny