Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Świat oczami młodych: Wolontariat. 4 edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego

Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Poczta Polska zapraszają dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat, ze szkół podstawowych, młodzież ze wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół artystycznych oraz podopiecznych ośrodków kultury do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego.
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi (szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa/ośrodek kultury. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Placówki w terminie do 8 kwietnia 2020 roku poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznie znajdującego się na stronie Konkursu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Prace będą oceniane i nagradzane w trzech kategoriach wiekowych:

Poniżej 12 roku życia;
12-15 lat;
16-19 lat.

Szkoła lub ośrodek kultury przeprowadza konkurs plastyczny na swoim terenie i wybiera maksymalnie 3 prace które przekaże do Organizatora konkursu.

swiatoczamimlodych

Warunki techniczne: Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w formacie A4 (tj. 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości).

UWAGA - na pracy konkursowej nie mogą znajdować się:
ramka – ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
napisy;
podpisy autorów;
elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.;
znaki towarowe, logotypy.

Prace na konkurs należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Panelu Koordynatora udostępnionego na stronie konkursu, w terminie do 20 maja 2020 roku. Koordynator konkursu przesyła do Organizatorów skany najlepszych prac konkursowych i skany oryginałów zgód autorów lub ich opiekunów prawnych.

 

 

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu z załącznikami 

Ulotka informacyjna o konkursie

Jak zarejestrować placówkę? Instrukcja w 5 krokach 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny