Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Świat tysiąca barw”- VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2019

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „Świat tysiąca barw”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji tego hasła będącej dowolną, plastyczną interpretacją obrazu świata realnego bądź wymyślonego, świata akceptowanego bądź odrzucanego, małej-wielkiej przestrzeni. 


Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek m.in. domów kultury, szkół, pracowni plastycznych, placówek specjalnych etc. 


ZMTW2019-znaczek.jpg


Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną płaską techniką plastyczną /techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, mieszane/ 


Format pracy nie może przekroczyć rozmiaru 50x70cm /B2/ tzn., że dopuszczalny jest każdy mniejszy bądź równy temu format pracy plastycznej.


Prace nadesłane na konkurs winny być opisane i zabezpieczone przed zniszczeniem i zawierać kompletnie wypełniony Załącznik 1 / KARTA ZGŁOSZENIA, KLAUZULA INFORMACYJNA / tego regulaminu /strona 3-4 /.


Konkurs rozpoczyna się 01.03.2019 roku. Zgłaszanie prac do konkursu upływa z dniem 10.05.2019 /termin wpłynięcia pracy do siedziby organizatora/. Wyniki konkursu opublikowane zostaną do dnia 20.05.2019 a podsumowanie konkursu oraz dekoracja laureatów nastąpi na przełomie tego samego miesiąca. Prace należy przekazać na adres Organizatora konkursu:


MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
UL. KOPERNIKA 45
95-015 GŁOWNOREGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.05.2019

Nagrody: medale, dyplomy, katalogi

Przedział wiekowy: od 5 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny