Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

ŚWIAT WARTOŚCI OCZAMI DZIECKA I OSOBY DOROSŁEJ – ogólnopolski konkurs plastyczny

Stowarzyszenie od serca „Faustynka” zaprasza dzieci w wieku 5-12 lat oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Temat konkursu: „Świat wartości oczami dziecka i osoby dorosłej”
Podtematy: dobro, wiara, rodzina.

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna
Format pracy A3
Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace płaskie.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę. Z jednej placówki można nadesłać do 7 prac.

Prace należy nadesłać do 10 października na adres:
Stowarzyszenie od serca „Faustynka” ul. Witkiewicza 17, 59 – 220 Legnica

Kryteria oceny:
samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

 

REGULAMIN

KONKURS PLASTYCZNY I WYSTAWA POD PATRONATEM
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
           „ŚWIAT WARTOŚCI OCZAMI DZIECKA I OSOBY DOROSŁEJ''

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie od serca „Faustynka”

2. Patronat Rzecznik Praw Dziecka

3. Konkurs rozpoczyna się 2.09.2019 r. do 10.10.2019 r. Rozstrzygnięcie odbędzie się dnia 16.10. 2019 r.

4. Temat prac konkursowych brzmi: „Świat wartości oczami dziecka i osoby dorosłej”
Podtematy: dobro, wiara, rodzina.

5. W konkursie mogą brać udział dzieci od 5 lat do 12 lat; dorośli

6.Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie max A3, technika dowolna. Przyjmujemy prace płaskie.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 7 prac.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa
i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.
7. Prace należy nadesłać do 10 października na adres:
Stowarzyszenie od serca „Faustynka” ul. Witkiewicza 17, 59 – 220 Legnica, 78-194-26-23.

7.Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej stowarzyszenia – facebook Stowarzyszenie od serca „Faustynka”
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

8.Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej stowarzyszenia.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Dyplomy i nagrody zostaną odebrane osobiście przez uczestników w dniu wernisażu
i rozstrzygnięcia konkursu. Nie ma możliwości wysyłki pocztowej.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: 5-12 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny