Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

和 敬 清 寂: Szacunek. Międzynarodowy konkurs na czarkę do herbaty

Rusza międzynarodowy konkurs na czarkę do herbaty w ramach 13. Festiwalu Wysokich Temperatur pod hasłem: 和 敬 清 寂: Szacunek.


„Droga Herbaty opierała się na czterech zasadach ( 和 敬 清 寂 ): zasadzie harmonii, szacunku, czystości i spokoju. (…) „Szacunek” oznacza szczerość serca, dzięki której możemy otworzyć się na najbliższe otoczenie, ludzi i naturę, z równoczesnym poszanowaniem ich godności. (…) W codziennym życiu zasada ta wpływa na nasze kontakty z innymi ludźmi. Nie zwracamy uwagi na pozory oraz głębiej wnikamy w ludzkie serca i w istotę wszelkich rzeczy, które napotykamy w najbliższym otoczeniu. W takich sytuacjach budujemy więź z całym światem, w którym żyjemy.”

Shōshitsu Sen XV,
Sztuka herbaty
/ tłum. Monika Kusiak


| Formuła |
Po raz pierwszy do udziału zapraszamy artystów z całego świata, którzy zajmują się tworzywem ceramicznym. Konkurs składa się z 2 etapów: otwartego naboru projektów oraz prezentacji wyłonionych przez jury czarek podczas 13. Festiwalu Wysokich Temperatur. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno artyści, jak i amatorzy w dwóch kategoriach wiekowych!


Celem konkursu jest promocja ceramiki zarówno jako sztuki plastycznej jak i użytkowej oraz zwiększenie świadomości wszechstronności tego tworzywa oraz wyłonienie uczestników wystawy,która odbędzie się podczas XIII Festiwalu Wysokich Temperatur.


Przedmiotem   konkursu   jest   opracowanie   czarki   -   obiektu   artystycznego,   unikatowego,użytkowego, rzeźbiarskiego etc., odpowiadającego tematowi konkursu „和敬清寂: Szacunek”, który zostanie przeprowadzony w ramach XIII edycji Festiwalu Wysokich Temperatur.

Do  realizacji projektów  wymagane jest  użycie ceramiki, materiał  ten  powinien  stanowić  co najmniej 70% zgłoszonego obiektu. Konkurs   ma   charakter   otwarty,   skierowany   jest   do   wszystkich   twórców   z   całego   świata, posługujących się tworzywem ceramicznym. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
- artyści / kategoria profesjonalna
- amatorzy od lat 16
- amatorzy do lat 15


Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 obiekty. W   konkursie   mogą   brać   udział   tylko   obiekty   wykonane   w   ciągu   ostatnich   pięciu   lat, nienagradzane w innych konkursach.Konkurs  składa   się  z   dwóch   etapów.   I   etapem  konkursu   jest   wstępna   kwalifikacja   do   konkursu.   Zgłoszenia   do   I  Etapu   konkursu przyjmowane będą drogą mailową pod adresem   konkursnaczarke@gmail.com   od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 16 maja 2021 r.  Na kompletne zgłoszenie składają się:
- po jednym zdjęciu na każdy zgłaszany obiekt (max. dwa obiekty)
- wypełniony/e formularz/e zgłoszeniowy/e

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II Etapu konkursu zostaną o tym poinformowani drogą mailową do dnia 20.05.2021 r.
W   ramach   II   etapu   konkursu   zakwalifikowani   uczestnicy   zobowiązują   się   przesłać   do   dnia 13.06.2021 r. zakwalifikowane obiekty wraz z wypełnionymi i ręcznie podpisanymi formularzami na adres:


Międzynarodowy Konkurs na czarkę do herbaty
WERONIKA SURMA
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
ul. Traugutta 19/21
50-416 Wrocław

lub   złożyć   osobiście   na   portierni   ASP   w   budynku   Centrum   Sztuki   Użytkowej   Centrum Innowacyjności, pod ww. adresem z wyraźnym opisem „Międzynarodowy  Konkurs na czarkę do herbaty. Weronika Surma”.Obiekty  konkursowe będą oceniane w szczególności według następujących kryteriów:
-  adekwatność  do tematyki konkursu,
-  estetyka i atrakcyjność wizualna,
- oryginalność.

| Harmonogram |
22.03.2021 - ogłoszenie konkursu
22.03-16.05.2021 - nabór projektów
17.05-19.05.2021 - wybór zakwalifikowanych czarek przez jury
20.05.2021 - kontakt z autorami wybranych czarek
21.05-13.06.2021 - nadsyłanie czarek przez laureatów konkursu
25.06.2021 - przyznanie nagród przez jury konkursu
26.06.2021 - oficjalne ogłoszenie wyników i prezentacja wygranych realizacji podczas wystawy pokonkursowej


| Nagrody |
Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody w aż trzech kategoriach:
>> Artyści
nagroda główna – 1000 pln oraz jedno wyróżnienie
>> Amatorzy od lat 16
nagroda główna – 500 pln oraz jedno wyróżnienie
>> Amatorzy do lat 15
nagroda główna – 300 pln oraz jedno wyróżnienie


Pełny regulamin: http://bit.ly/3lI0vOz
Kontakt z Organizatorami: konkursnaczarke@gmail.com


______

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydarzenie jest częścią 13. Festiwalu Wysokich Temperatur, który odbędzie się w dniach 26-27.06.2021. Więcej: www.festiwalwysokichtemperatur.pl


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26 czerwca 2021

Nagrody: nagrody od 300 do 1000 zł i wyróżnienia

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny