Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Szkoła z klimatem” ogólnopolski konkurs dla uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu  jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i ewentualnie jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.
Mini plan adaptacji do zmian klimatu należy przygotować wypełniając formularz konkursowy on-line, który zawiera szczegółowy opis zadania konkursowego.

Do mini planu adaptacji do zmian klimatu należy dołączyć:
a. min. 1 kolorowe zdjęcie (w formacie JPG 300 dpi) miejsca, w którym ma być zrealizowany projekt, opisany w pracy konkursowej;
b. 1 kolorowy rysunek lub wizualizację (w formacie PDF lub JPG, 300 dpi) tego samego miejsca po przeprowadzeniu działań przedstawionych w projekcie, opisanym w pracy konkursowej.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 września 2020 r. i będzie trwać do dnia 30 czerwca 2021 r., ale ostatnim dniem nadsyłania prac konkursowych jest 15 lutego 2021 roku.
Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać drogą elektroniczną poprzez formularz konkursowy on-line dostępny od dnia rozpoczęcia konkursu na stronie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem.

Zgłoszenie do Konkursu (wypełniony formularz on-line) powinno zawierać:
a. odznaczone oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu Uczestników Konkursu i Dyrektora szkoły;
b. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) członków Zespołu projektowego oraz Opiekuna Zespołu;
c. załącznik w formie zdjęcia miejsca planowanej realizacji projektu (plik JPG, 300 dpi);
d. załącznik w formie rysunku lub wizualizacji planowanej realizacji projektu (plik PDF lub JPG 300 dpi).
4. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza on-line, który jest jednocześnie pracą konkursową należy przesyłać w terminie od 15 września 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. (ostatni dzień nadsyłania prac konkursowych).

Kryteria oceny:
a. zgodność z zadaniem i celami Konkursu,
b. rzetelność analizy i opracowania planu,
c. kompleksowość projektu

 

Kontakt do organizatora: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl

 

do pobrania ze strony organizatora:

PDF Regulamin

 

 

Szkoła z klimatem

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: sfinansowanie realizacji projektu konkursowego (w całości lub w części) na kwotę 100 tys. zł.

Przedział wiekowy: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy