Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Szlakiem Orlich Gniazd 2023 – ogólnopolski konkurs plastyczny

Miejski Dom Kultury w Częstochowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w dziesiątej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Szlakiem Orlich Gniazd".

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania historią i kulturą Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania piękna szlaku „Orlich Gniazd”, a także popularyzacja zabytków architektury miast, miasteczek i wsi Regionu Krakowsko- Częstochowskiego.

Ilość prac nadesłanych z placówek - maksymalnie do 15 prac z danej placówki. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

Wiek uczestników konkursu- od 6 roku życia.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
od 6 – 8 lat,
od 9 – 12 lat,
od 13 – 15 lat,
od 16 – 18 lat,
Dorośli
Warunki konkursu:
- format prac dowolny - lecz nie większy niż 100 x 70cm,
- prace powinny być wykonane wyłącznie w dowolnej technice płaskiej umożliwiającej oprawę – z wyłączeniem materiałów nietrwałych i  sypkich, typu : ryż, cukier, kasze, plastelina itp.,
- prace nie mogą być wykonane z całkowicie gotowych elementów - np. przyklejone  i podpisane zdjęcia (w tym: plansze edukacyjne czy gazetki),
Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika, i nie mogą być wcześniej zgłaszane w innych konkursach.

Wyniki konkursu, termin wręczenia nagród oraz miejsce wystawy pokonkursowej zostaną  zamieszczone na stronach internetowych MDK www.mdk.czest.pl  do dnia 31.03.2023r.

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki, do dnia 28 lutego 2023r. na adres:

Miejski Dom Kultury
42- 207 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 50/68

z dopiskiem „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD”.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin wraz z załącznikami

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31 marca

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: od 6 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny