Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

SZTUKA POLSKA NIE-PODLEGŁA? Konkurs graficzny

NIEPODLEGŁOŚĆ to przede wszystkim symbol – symbol WOLNOŚCI. W myśl tej idei Centrum Kultury Agora od 5 lat organizuje konkurs graficzny na najciekawszą interpretację artystyczną hasła WOLNOŚĆ. Poszukujemy prac odważnych i nieszablonowych, nowoczesnego i świeżego odczytania  pojęć takich jak: patriotyzm, niepodległość, ojczyzna, demokracja. Ten symbol to także wolność artystyczna, dająca prawo do formułowania poglądów na wszelkie tematy.

Sztuka jest i zawsze była w pewnym sensie niepodległa i jednocześnie podległa. Jej podległość określały zarówno prawa i reguły warsztatowe oraz presje społeczne i polityczne odnośnie przekazywanych treści, ale także wymogi rynkowe. Jej niepodległość jest zatem względna, a jednocześnie można powiedzieć, że nie ma prawdziwej sztuki bez niezależnego, wolnego artysty, który może w sposób niepodległy wyrażać swoje poglądy.

Tematyka prac konkursowych w  interpretacji  artystycznej ma nawiązywać do: współczesnego kontekstu i znaczenia pojęć: wolność, niepodległość, ojczyzna, demokracja czy patriotyzm. Organizatorzy czekają na projekty nieszablonowe, które kładą nacisk na uniwersalizm treści.

Konkurs adresowany jest do twórców, którzy ukończyli 16 lat. W konkursie mogą brać udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 3 prac  (prace pojedyncze lub cykle prac).
Technika wykonania pracy: grafika
Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

W przypadku pracy wykonanej techniką komputerową należy przesłać jej wydruk w formacie papierowym 50 x 70cm. Ze względu na produkcję wystawy preferowane będą wydruki w formacie 100 x 70cm. Dopuszcza się również wydruki wielkoformatowe.

Prace konkursowe powinny być przesłane lub dostarczone do siedziby Organizatora do 25 października 2019 r. (decyduje data wpływu pracy do organizatora konkursu).

Pracę wraz z jej zapisem elektronicznym (w rozdzielczości minimum 300dpi. plik graficzny np. JPG, PDF) należy składać w estetycznej formie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz hasłem „POLSKA SZTUKA NIE-PODLEGŁA?”. Wraz z pracą należy złożyć wymagane przez organizatorów oświadczenia i karty zgłoszenia.

Centrum Kultury AGORA
Ul. Serbska 5a
51-111 Wrocław

 

Kryteria oceny prac:

  1. zgodność z tematem konkursu, siła przekazu, pomysłowość

  2. walory artystyczne: oryginalność ujęcia, estetyka, forma


 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu: POBIERZ
Karta zgłoszenia: POBIERZ

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2019

Nagrody: pieniężne

Przedział wiekowy: od 16 roku życia

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny