Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Tajemnice i legendy z głębi mórz i oceanów” – IV Międzynarodowe Biennale na Małą Formę Graficzną

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zaprasza młodzież do udziału w międzynarodowym Biennale grafiki „Między czernią a bielą...”.

TEMATYKA: Tytuł wiodący konkursu „Między czernią a bielą...” otwiera nie tylko tradycyjną w grafice paletę szarości, ale wszystkie możliwe zestawienia barwne o jakie można wzbogacić odbitki przez szereg matryc i wielokrotne odbijanie. A zatem brak koloru nie stanowi bariery, ale użycie go musi odpowiadać tematyce, nastojowi, ekspresji i innym ważnym aspektom Waszej pracy. Tegoroczny podtemat „Tajemnice  i  legendy z głębi mórz i oceanów” ma na celu pokierować Was  do zanurzenia  się w podwodny świat,  gdzie wciąż kryje  się  mnóstwo  niezbadanych  jeszcze miejsc i  stworzeń.W  codziennym  życiu  zapominamy  często,  że Ziemia  to  tak  naprawdę  jedynie kawałek lądu otoczonego wielkim oceanem, który zajmuje około 3/4naszej planety.Słowo “ocean” pochodzi  od  greckiego Okeanos, największego tytana w ówczesnej mitologii, uważanego za boską personifikację  morza  i  ogromną  rzekę  okrążającą  świat.
W  wielu  kulturach  pojawia  się  mit o praoceanie, bądź wodach chaosu, z których zrodziło się życie. Kultury całego świata czciły bóstwa związane z oceanami, żeglarzami, okrętami i podróżami morskimi. Każde z tych bóstw miało swoją legendę i posiadało swoje miejsce wśród panteonu wyznawanych bogów.Jednocześnie wśród tych podań znaleźć można opowiadania o potworach z głębin i mrożące krew w żyłach opowieści żeglarzy o spotkaniu z nimi. Te niesamowite przygody marynarzy przyczyniły się do narodzin wielu morskich legend  i  mitów. Do dziś niektóre  fenomeny  i  tajemnice  wodnych  czeluści  pobudzają wyobraźnię pisarzy, malarzy, filmowców... Niech zainspirują i Was!

Warunki konkursu:

Temat tegorocznej edycji: „Tajemnice i legendy z głębi mórz i oceanów”
Wiek uczestników: 12-25 lat
Technika wykonania prac: tradycyjne  techniki grafiki  warsztatowej w  postaci druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego, jak np.:   drzeworyt,   linoryt, gipsoryt,   kolografia,   papieroryt, miedzioryt, sucha  igła,  akwaforta, akwatinta, mezzotinta, miękki  werniks,  litografia, serigrafia, monotypia.
WAŻNE! Pamiętajcie,  że Wasze prace mają być odbitkami wykonanymi z matrycy, a nie grafikami koncepcyjnymi wykonanymi w formie rysunku.
FORMAT PRAC: max.15 x 21 cm (wielkość odbitki)
Organizatorzy proszą, by nie oprawiać prac w passe partout!
ILOŚĆ PRAC: każdy indywidualny uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 3 prace, a szkoła/pracownia/instytucja maksymalnie 20 prac.
Prace należy opisać w sposób podany w regulaminie konkursu.

TERMIN dostarczenia prac: do 28 lutego 2021 roku

Młodzieżowy Dom Kultury
Pracownia Plastyczna „GiR-a”
ul. Władysława Broniewskiego 23
44-217 Rybnik
POLSKA

z dopiskiem: "Między czernią a bielą..."

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 12-15 lat, 16-19 lat,  20-25 lat.
Prace   wykonane technikami wykraczającymi  poza  dziedzinę  grafiki,  nie  będące  odbitkami, przekraczające  podane  wymiary,  nie  odpowiadające  tematowi,  źle  zapakowane,  zrolowane, uszkodzone w  transporcie, niewłaściwie opisane -nie będą oceniane  przez jury. Decyzja  jury  jest ostateczna.

Uroczyste  podsumowanie  konkursu  oraz  otwarcie  wystawy  pokonkursowej  odbędzie  się  w  maju 2021r.  O wynikach  konkursu laureaci  zostaną  powiadomieni  mailowo  lub  telefonicznie przez organizatora, a protokół z obrad jury będzie dostępny na stronie www.mdk.rybnik.pl.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


 

miedzy czernią a bielą

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2021

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 12-25 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny