Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Tajemniczy ogród – wiosna” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Minęła kolejna zima i tajemniczy ogród znów budzi się do życia. Zieleń ożywia pusty, senny
krajobraz. Mieszkańcy ogrodu wychodzą ze swych kryjówek i wracają z dalekich podróży. Już kwitną pierwsze kwiaty, śpiewają ptaki, szumią gałęzie okryte młodymi listkami. Pod wiosennym, błękitnym niebem, razem z Wami chcemy wyruszyć na spacer po tajemniczym ogrodzie…

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81 265 Gdynia
t el./fax: (58) 698 86 18
e mail: biuro@mdk.gdynia.pl

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z całej Polski. Przyjmowane są zgłoszenia indywidualne oraz za pośrednictwem szkół, świetlic, klubów, placówek kultury, placówek wychowawczych i innych.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika)
- do 9 lat
- 10-13 lat
- 14-16 lat
- 17-19 lat

Tematyka prac: tajemniczy ogród- wiosna
Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Format prac: A3


Nadesłanie prac do 31 marca 2021 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81 265 Gdynia
z dopiskiem „Tajemniczy ogród 2021” konkurs plastyczny

Ogłoszenie wyników laureatów konkursu: do dnia 30 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej
placówki oraz na Facebooku. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą.

Na odwrocie pracy konkursowej należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną z
następującymi danymi (wzór znajduje się na końcu regulaminu).
Należy uiścić opłatę wpisową w wysokości: 15 zł za każdego uczestnika. Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu Kultury, o numerze: 46 14401026 0000 0000 1253 0625 tytułem:
a) w przypadku zgłoszeń indywidualnych: akredytacja „Tajemniczy Ogród 2021” oraz
imię i nazwisko autora,
b) w przypadku zgłoszeń przez placówkę: akredytacja „Tajemniczy Ogród 2021” oraz
liczba uczestników i nazwa placówki.
Wpłaty należy dokonać do dnia 31.03.2021 r.


Kryteria oceny prac:
- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
- ogólna estetyka
- samodzielność wykonania pracy
- stopień opanowania technik plastycznych

 

 

do pobrania:

regulamin konkursu

karta zgłoszenia

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do końca kwietnia

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: do 19 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny