Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„TON CHICHOT” OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI Z HUMOREM

Warunki uczestnictwa:

Przegląd przeprowadzony zostanie w 2. kategoriach:
- amatorskie zespoły wszelkich typów składów – nie ma ograniczeń;
- piosenkarze/soliści (amatorzy).
Uczestnicy przygotowują repertuar nieprzekraczający 8 minut.
Przygotowane utwory muszą mieć charakter rozśmieszający i „powalający” śmiechem!
Wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu „na żywo” lub podkładu muzycznego na nośniku CD lub pendrive.
Wszyscy wykonawcy niekorzystający z akompaniamentu muzyków zobowiązani są do przygotowania podkładów muzycznych wyłącznie na CD lub pendrive.
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru, przesłanie formularza zgłoszeniowego (wraz ze zgodami), nagrania audio lub audio-video (wystarczy fragment) oraz tekstów utworów bez przekleństw i słów obraźliwych na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14 – 16
88 – 100 Inowrocław
e-mail: mdk.ino.paulina@wp.pl

Zgłoszenia należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2020 r. (w przypadku nadsyłania pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego.)
Do dnia 18 maja 2020 wysłane zostaną zaproszenia do udziału w konkursie drogą e- mail na adres podany w zgłoszeniu.

 

Regulamin dostępny jest na stronie organizatora konkursu.
do pobrania: karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5 czerwca

Nagrody: nagrody pieniężne, wyróżnienia oraz nagrody specjalne

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy