Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce.

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Długość trwania reportażu powinna się zamknąć w 10 minutach. Prace mogą nadsyłać 7 – osobowe grupy wraz z opiekunem (nauczyciel lub instruktor zatrudniony w domu kultury).  Prace można nadsyłać do 30 kwietnia 2019 r.

konkurs piastowski

Następnie prace zostaną poddane weryfikacji przez komisję konkursową oraz dopuszczone do kolejnego etapu, gdzie zostaną ostatecznie poddane głosowaniu przez internautów. Oprócz głosowania internautów o zwycięstwie będzie decydować dodatkowa ocena komisji.

Autorzy pięciu reportaży, którzy zgromadzą największą liczbę głosów oraz otrzymają największą liczbę punktów oceny komisji w nagrodę zostaną zaproszeni na 3-dniową wycieczkę do Gniezna we wrześniu 2019 roku. W programie wycieczki znajdzie się m.in. zwiedzanie Wzgórza Lecha, wieczór integracyjny połączony z warsztatami historycznymi, wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, czy też udział w warsztatach dziennikarskich.

 

Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: wycieczka do Gniezna, udział w warsztatach

Przedział wiekowy: klasy 5-7 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy