Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

TWÓRCZOŚĆ NIE ZNA BARIER- ogólnopolski konkurs przedszkolnych talentów

Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie serdecznie zaprasza do udziału w wirtualnym konkursie talentów przedszkolaki z całej Polski. Każde przedszkole może zgłosić po 2 reprezentacje (2 osoby solo lub 2 zespoły/duety). Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub w parach/ w zespole.

Zadaniem konkursowym jest nagranie występów lub zrobienie fotografii pracy plastycznej na której zaprezentowane są talenty dzieci i przesłanie jej drogą mailową do organizatorów konkursu na adres: horodyska@wp.pl   do dnia  23 czerwca 2021r. (środa) do godz. 15.00 wraz z wypełnionymi załącznikami (skan lub zdjęcie):

Załącznik nr 1: Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział w konkursie
Załącznik nr 2: Informacja dotycząca RODO
Załącznik nr 3: karta zgłoszeniowa do konkursu

Załączniki do pobrania poniżej, wraz z regulaminem konkursu.

Celem naszego konkursu jest szerzenie integracji (pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy tacy sami i w każdym z nas drzemie ukryty talent), rozwijanie zainteresowań dzieci i ich zdolności artystycznych, rozwijanie potencjału dzieci oraz talentów, pogłębianie wiary we własne możliwości, wyrabianie śmiałości i odwagi w występach przed kamerą, rozwijanie potencjału dzieci oraz talentów, pogłębianie wiary we własne możliwości.

Kategorie, zakres prezentacji konkursowych:

 • Śpiew

 • Taniec

 • Gra na dowolnym instrumencie

 • Recytacja wiersza

 • Kabaret

 • Pokaz umiejętności sportowych, akrobatycznych

 • Sztuczki magiczne

 • Praca plastyczna: Praca musi być wykonana samodzielnie
  Format/Temat/Technika   – dowolna
  Ocenie pracy będą podlegać: umiejętności dziecka, kompozycja, technika

 • Inne (dowolne) • Rozstrzygnięcie konkursu talentów „TWÓRCZOŚĆ NIE ZNA BARIER” odbędzie się 29 czerwca 2021r. (wtorek),

 • w skład jury Przedszkolnej Komisji Konkursowej wchodzą: organizatorzy konkursu: Małgorzata Mazurek-Warchoł, Agnieszka Horodyska- Kura

 • na zakończenie konkursu jury wyda werdykt- przewidujemy dyplomy (w wersji elektronicznej) dla każdego uczestnika konkursu oraz nagrody dla 3 najlepszych występów/prac

 • O wynikach konkursu placówki, które wyślą swoje zgłoszenia zostaną poinformowane o tym w drodze e-mailowej.

 • Dyplomy zostaną przesłane drogą elektroniczną, a nagrody dla 3 najlepszych występów/prac zostaną dostarczone osobiście lub przesłane drogą pocztową do przedszkoli biorących udział w konkursie.


Szansa dla wszystkich uzdolnionych dzieci!
Odważ się, pokaż nam jaki masz talent!!!

do pobrania:


Regulamin konkursu wraz z załącznikamiKonkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29.06.2021r

Nagrody: Dyplomy w wersji elektronicznej dla wszystkich zgłoszonych oraz 3 nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy