Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Interdyscyplinarny Konkurs Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublin „Historyczne miejsca, historyczne postacie Jerzy Nowosielski w Lublinie”

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Prace nadesłane na konkurs nie powinny mieć charakteru odtwórczego, organizatorom zależy na tym, aby udział w konkursie stał się inspiracją do kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy na temat historii miasta Lublina, jego mieszkańców w kontekście roku 2023 jako roku Jerzego Nowosielskiego

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
a) plastycznej (dowolna technika plastyczna - format minimum A4, dozwolone prace przestrzenne)
b) medialnej
film (max 10 minut)
zdjęcie (rozmiar ok. 10x13,3 cm.)
c) literackiej (opowiadanie, list, wiersz, scenariusz przedstawienia, pamiętnik itp.)
Temat konkursu: ,,Historyczne miejsca, historyczne postacie – Jerzy Nowosielski w Lublinie”.

W każdej kategorii z jednej szkoły można nadesłać do dwóch prac.
Nadsyłanie prac do 3 marca 2023r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie,
20-201 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 70

Rozstrzygnięcie: druga połowa marca 2023r.

 

do pobrania:

regulamin, karta zgłoszenia


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: MARZEC 2023

Nagrody: LAUREACI I WYRÓŻNIENI

Przedział wiekowy: 6-15

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny