Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” 2021

ORGANIZATOR:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, ul. Staszica 62, 41-200 Sosnowiec,
www.opp1.sosnowiec.ehost.pl , e-mail:opp1@sosnowiec.edu.pl,   tel. 32 265 11 97
Osoba do kontaktu: Katarzyna Kożuch, e-mail: world.song.opp1@gmail.com

ZASADY UCZESTNICTWA :

W konkursie mogą wziąć udział tylko soliści (niezwiązani z Organizatorem, jak również z członkami jury). Wiek uczestników: 9-19 lat

KATEGORIE WIEKOWE: O wyborze kategorii decyduje rok urodzenia
I kat. – rok urodzenia 2012 - 2015
II kat. – rok urodzenia 2009 - 2011
III kat. – rok urodzenia 2006 - 2008
IV kat. – rok urodzenia 2002 – 2005

Uczestnik przygotowuje dwa utwory: jeden w języku ojczystym, drugi w dowolnym języku obcym.

Festiwal jest przeprowadzany dwuetapowo.
I etap – kwalifikacje wstępne
1.    Uczestnik przesyła nagranie jednej piosenki w języku ojczystym na adres mailowy world.song.opp1@gmail.com  wraz z kartą zgłoszenia i podpisanymi oświadczeniami - podpisane i zeskanowane (prosimy nie przesyłać zdjęć karty i oświadczeń).
WZÓR TYTUŁOWANIA PLIKÓW:
Karta zgłoszenia: „kategoria wiekowa – nazwisko i imię.pdf”
Nagranie: „kategoria wiekowa – nazwisko i imię.mp3”
2.    Jury dokona oceny przesłanej piosenki, nagranej wyłącznie w formacie mp3 bez obróbki studyjnej (strojenia, równania, nakładania efektów, pogłosu).
3.    Termin nadsyłania nagrań wraz z kartami zgłoszeń upływa 14.03.2021 r.
4.    Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na facebook’u dnia 31.03.2021 r.

II etap – przesłuchania:
1.    Podkłady muzyczne obu wykonywanych utworów należy przesłać mailem do 12.04.2021 r. na adres organizatora (dotyczy tylko osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu). Podkłady powinny być opisane wg wzoru:  kat. Wiekowa - nazwisko, imię uczestnika - tytuł piosenki.
2.    Przesłuchania konkursowe odbędą się 19 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00  w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu, ul. Warszawska 2.  (Muza będzie do dyspozycji od godz. 10.30).
3.    Podczas przesłuchań uczestnicy zaprezentują dwa przygotowane utwory w kolejności: 1 - w j. ojczystym; 2 - w j. obcym.
4.    Czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 8 min.
5.    O godz. 16.00 odbędą się warsztaty wokalne - przygotowanie piosenki finałowej (tytuł piosenki zostanie podany wraz z harmonogramem)
6.    Laureat nagrody Grand Prix ubiegłorocznej edycji konkursu nie może wziąć udziału w tegorocznej edycji jako uczestnik tej samej kategorii wiekowej. Do udziału w konkursie laureat Grand Prix może przystąpić po zmianie kategorii wiekowej. Przysługuje mu natomiast prawo wzięcia udziału w obradach jury tegorocznej edycji.
7.    Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia podpisanej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu przesłuchań II etapu. Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie.
8.    Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w Konkursie oraz wydania nagród lub wyróżnień. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest OPP nr 1.

Koncert Laureatów
Koncert Laureatów odbędzie się  19 kwietnia 2021 r w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, o godz. 17.00.
Zdobywcy I-III miejsc  wykonują  jedną piosenkę wskazaną przez jurorów.
Obecność na Koncercie jest obowiązkowa. Nagrody nie będą przesyłane uczestnikom – w razie nieobecności laureata na koncercie nagroda przechodzi na Organizatora.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN  V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „World Song” 2021

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 9-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny