Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Międzynarodowy Konkurs Jezykowo-Plastyczny „MY TOWN”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w kraju i za granicą
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy 1-3 (6-9 lat)
II kategoria - klasy 4-8 (10-14 lat)


Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach.
•    I etap szkolny – ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac oraz przesłanie ich na adres organizatora konkursu.
•    II etap międzynarodowy – zakwalifikowanie prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnień.

Zadanie konkursowe: Tematem pracy jest prezentacja swojego miasta w formie pisemnej i graficznej.
Zasady uczestnictwa
1.    Uczniowie wykonują pracę w języku angielskim - album pt. „My town”.
2.    Tematem pracy jest prezentacja swojego miasta w formie pisemnej i graficznej.
3.    Praca ma format A4 i zawiera minimum 6 stron.
4.    Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techniki malarskiej (gwasz, akryl, akwarela, pastel suchy i olejny, ołówek, tusz, itp.) wykluczając kolaż i inne techniki wycinankowe, takie jak naklejanie czy wydzieranki.
5.    Prace zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.
6.    Szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie dwie prace w każdej kategorii wiekowej.
7.    Prace należy dostarczać osobiście lub wysyłać na adres Szkoły Podstawowej nr 25  w Lublinie do dnia 31.01.2021 r. (data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2021 r. Lista osób nagrodzonych zostanie podana na stronie internetowej szkoły najpóźniej do dnia 01.03.2021 r. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Władysława Broniewskiego w Lublinie
20-089 Lublin, ul. Sieroca 17

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu: www.sp25.lublin.eu

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin MY TOWN 2020-2021


Karta udziału


Zgoda rodzica RODO


Zgoda nauczyciela RODO


Klauzula informacyjna (RODO)


 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: luty 2021

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 6-14

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny