Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „DECYDUJĄCY MOMENT” 2021

Tematem konkursu jest szerokie pojęcie „decydującego momentu” w fotografii reportażowej, odnoszące się do twórczości wybitnego fotoreportera XX wieku Henri Cartier - Bressona. „Decydujący moment” Cartier -Bressona, to ułamek sekundy, który wyraża kwintesencję danej chwili, gdy jawi się ona jako doskonała całość. Zadaniem konkursowym jest więc wykonanie zdjęcia, które powinno streszczać zdarzenia w ich kulminacyjnym momencie - tak przypadkowe, jak i przewidywalne.

WARUNKI KONKURSU:
Organizator konkursu: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław
tel. 71 798 68 81
www.mdk.wroclaw.pl

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:
12-14 lat
15-19 lat
20-24 lata

Terminy:
Nadsyłanie prac do: 30.04.2021r.
Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: do 14.05.2021r.
Osoby zakwalifikowane do wystawy i laureaci konkursu powiadomieni zostaną drogą mailową.
Wystawa i wernisaż, o ile pozwolą na to warunki sanitarne w związku z pandemią, przewidziane są na 22.05.2021.

Zgłoszenia:
W konkursie mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych. Organizatorzy proszą, by nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: decydujacymoment2021@gmail.com lub przez WeTransfer na tego samego maila. Mail powinien zawierać zgłaszane prace, wypełnioną i podpisaną metryczkę pracy oraz zgodę na udział (załącznik 1 i 2) w formie pdf lub skanu. W temacie maila należy wpisać: DECYDUJĄCY MOMENT 2021

Wymagania techniczne:
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć prac w postaci:
-   plików cyfrowych JPEG (.jpg, 300 dpi, sRGB, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2500 pixels, wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 5MB.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin, metryczka pracy, zgoda na udział w konkursie

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22 maja

Nagrody: nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 12-24 lata

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny