Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pejzaże”

MDK Bartoszyce zaprasza do udziału w konkursie dzieci i młodzież -  od 10 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej - ze szkół i placówek kulturalno-oświatowych.
Organizatorzy przewidują dla uczestników cztery kategorie wiekowe:
I kategoria (A) - wiek 10 -11 lat
II kategoria (B) - wiek 12 -13 lat
III kategoria (C) - wiek 14 -15 lat
IV kategoria (D) - powyżej 15 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach już po raz piąty zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pejzaże". Malarstwo przedstawiające krajobraz, widok natury lub otoczenia miejskiego to jeden z głównych motywów pojawiających się w sztuce od zarania dziejów. Pejzaż jest doskonałym tematem na wyrażenie oraz pokazanie swojej inwencji twórczej. Bardzo ważne dla Nas jako organizatorów  jest to, aby był to pejzaż naszej Ojczyzny. Dopuszczalna jest zarówno weduta jak i marina.

 

Warunki uczestnictwa:
„Pejzaże" to konkurs prac plastycznych dwuwymiarowych, przedstawiający osobistą interpretację tematu jakim jest pejzaż.Wysoko oceniany będzie osobisty, indywidualny wkład w prace zgłoszone na konkurs.

Technika wykonania prac: dowolna technika tradycyjna, przyjmująca formę  rysunku lub obrazu.
Format zgłaszanych prac nie może być mniejszy niż A3.

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi:
- imię, nazwisko i wiek autora pracy
- adres, nazwę placówki
- telefon kontaktowy

Termin konkursu:

Prace należy przysyłać do 30 kwietnia 2021 r. Można je dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
ul. Bohaterów Warszawy 6
11-200 Bartoszyce

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 maja 2021 r.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin konkursu

metryczka pracy

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 15 maja

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 10-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny