Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży – SPÓJRZ OKIEM ARTYSTY – FRIDA KAHLO

Młodzieżowy Dom Kultury "Śródmieście" we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-25 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym poświęconym twórczości Fridy Kahlo.

 

Informacje od organizatorów:
„Maluję moją własną rzeczywistość. Jedyną rzeczą, jakiej jestem pewna, jest potrzeba malowania.
A maluję bez żadnego namysłu, wszystko co przemyka przez moją głowę“
Frida Kahlo


 Już po raz piąty pragniemy ujrzeć co przemyka przez Wasze głowy, zapraszając Was do spojrzenia okiem artysty. Tym razem wyruszamy na spotkanie z niezwykłą artystką,
wyjątkową, barwną kobietą, intrygującą meksykańską malarką
FRIDĄ KAHLO.
 Doświadczenia życiowe artystki bardzo mocno wpłynęły na jej twórczość. Charakterystyczną tematyką malarskich prac było cierpienie i ból fizyczny, towarzyszące jej przez całe, niedługie życie. Wnikliwa obserwatorka własnej duszy zasłynęła licznymi autoportretami, pełnymi osobistej symboliki, w których przeżycia, myśli, lęki potrafiła oddać w sposób sugestywny i z wirtuozerską malarską precyzją. W obrazach Fridy Kahlo jest wiele nawiązań i elementów inspirowanych rdzenną kulturą meksykańską. Artystka łączyła w swych intymnych, malarskich opowieściach elementy kultury, religii i tradycji meksykańskiej z motywami surrealistycznymi.
 Zainspirowani twórczością Fridy, wyruszcie do głębi własnych dusz, aby wydobyć to co Was cieszy, boli, nurtuje...a poprzez swoją plastyczną wypowiedź chcecie nam przekazać.
Spójrzcie własnym okiem, okiem artysty!

Zasady konkursu:

Wiek uczestników: od 10 do 25 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)

Proponowana technika prac: malarstwo, rysunek grafika, grafika komputerowa, collage, fotografia, relief, rzeźba, szkło, ceramika,, techniki własne itp
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu

Termin nadsyłania prac:
Prace prosimy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2021 roku (pierwotny termin: 15. 01. 2021 r.) na adres:

MDK „Śródmieście“
50 – 208 Wrocław
ul. Dubois 5

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „OKIEM ARTYSTY“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej - realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.
Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Organizatorzy nie przewidują zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

O terminie wernisażu (przewidywanym na 24. 02. 2021r., godz. 12.00) i wynikach konkursu powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl .

 

Do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu: SPÓJRZ OKIEM ARTYSTY – FRIDA KAHLO

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 10-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny