Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku”

Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im.Szembeków mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku". Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy 1-4 szkoły podstawowej
- klasy 5-8 szkoły podstawowej
- szkoły średnie

Zadanie konkursowe: wykonanie  pracy  plastycznej  zainspirowanej konkretnym  dziełem A.  Fredry  (wierszem,bajką,komedią, etc.)
Format pracy: A-3
Technika wykonania pracy: rysunkowa  (ołówek,  węgiel,tusz,  kredka)  lub malarska (pastele olejne, farby:plakatowe, akrylowe,akwarelowe,temperowe)
Uwaga: praca NIE może być oprawiona.

Każdy uczestnik może złożyć TYLKO JEDNĄ pracę. Praca musi być wykonana indywidualnie, organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

Do pracy musi być przyklejona (na odwrocie), wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa (Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).

Prace   z   dopiskiem Konkurs   Plastyczny ”DZIEŁA  ALEKSANDRA  FREDRY  W MALARSTWIE I RYSUNKU” należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 roku; o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia pracy.

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Paderewskiego 1A
05-100Nowy Dwór Mazowiecki

Tel.: 22732 08 76
E-mail: nok@nowydwormaz.pl

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda rodziców

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.06.2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny