Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ph. Cztery pory roku w oczach dziecka- wakacyjne wspomnienia

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego do udziału w piątej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Cztery pory roku w oczach dziecka". Tematem tegorocznej edycji są WAKACYJNE WSPOMNIENIA.

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna płaska (preferowane techniki plastyczne to: rysunek i malarstwo - kredki, farby plakatowe, akwarele, farby olejne, pastele sucha i olejna).

Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora zgodnie z wytycznymi podanymi w regulaminie konkursu.

Organizatorzy proszą opiekunów o dołączenie do zestawu prac wypełnionej karty zgłoszenia z wykazem autorów prac, dokładnym adresem placówki, nr. tel. fax, e-mail, pieczęcią i podpisem nauczyciela w pełnym brzmieniu wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci – uczestników konkursu, podpisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych nauczycieli opiekunów.

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku
ul. Jana Kilińskiego 38
76-200 Słupsk

Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „Cztery pory roku w czach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem,jesienią, zimą związane- moje wakacyjne wspomnienia”.

Termin nadsyłania prac na konkurs mija 30 września 2019 roku.
Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac na konkurs.

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

 

Regulamin konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny