Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM – KWIATY KWITNĄCE NA KRZEWACH 2020”

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 rok użycia oraz młodzieży, dorosłych i seniorów. Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace plastyczne inspirowane obserwacją świata kwiatów, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Organizatorzy już dziś zapraszają do VI edycji kwiatowego konkursu „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM” pod hasłem „KWIATY KWITNĄCE NA ZIOŁACH 2021” (kwiaty szałwii, melisy, mniszka lekarskiego…)

Na konkurs przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne – technika wykonania dowolna plastyczna, z zastrzeżeniem aby nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.
Dodatkową techniką jest fotografia-każdy autor może złożyć w konkursie od dwóch fotografii w formacie min.21–30cm, które stanowią komplet o tematyce konkursowej oraz zapis cyfrowy na CD.

Format prac A4-A2. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40 cm x 40 cm.
Nadsyłanych na konkurs prac nie należy składać, oprawiać ani rolować!

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników- Imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwa naukowa i łacińska kwiatu, adres zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna artystycznego.

Kryteria ocenienia prac: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny.

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach wiekowych:
*4–6,   *7–9,  *10–12,  *13–16,  *17–19,  *20+,  *placówki o kształceniu specjalnym –sama informacja o szkole lub klasie integracyjnej nie będzie kwalifikowała pracy do oceny w grupie specjalnej – niezbędna jest informacja o niepełnosprawności uczestnika – pomoc w pracy komisji).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020r. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się w maju 2020roku.

Termin nadsyłania prac - wraz z wypełnionymi załącznikami - do 28 lutego 2020 r.
na adres:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1,
59-101 Polkowice

Z dopiskiem Kwiat dziełem doskonałym

Informacji o konkursie udziela koordynator konkursu, Małgorzata Wacińska telefon - 665 951 967

 

 

do pobrania:

regulamin konkursu

zgody RODO

 


Organizator: Stowarzyszenie JORDAN

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: od 4 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny