Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Ogólnopolskie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zapraszają dzieci i młodzież, uczniów szkół podstawowych (od klasy 4 wzwyż), ponadpodstawowych, uczniów uczęszczających do szkół plastycznych oraz wychowanków Młodzieżowych Domów Kultury do udziału w ogólnopolskim Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej . Górna granica wieku dla uczestników to 25 lat.

ZASADY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:
- Praca zgłoszona na biennale może być wykonana przez jednego lub zespół uczestników (max. 2 osoby)
- uczestnik przeglądu może zgłosić jedną pracę. Z jednej placówki można zgłosić od 10 do 20 prac, określa to regulamin konkursu
- dopuszcza się wykorzystanie różnorodnych technik dekoracji przedmiotu (decoupage, złocenia, sztukateria itp.)
- praca powinna mieć charakter użytkowy -przedmioty np. torby, koszulki z nadrukiem, naczynia, kubki, pojemniki, biżuteria,lampy, użytkowe akcesoria, itp. (ceramika, szkło, drewno, metal)
- może być projektem plakatu współczesnego designu
- wymagana jest dokumentacja pracy w formie cyfrowej fotografii (format zdjęcia minimum A4w rozszerzeniu: JPEG, TIFF, PDF, rozdzielczość minimum 300dpi)
- format prezentowanych prac zakwalifikowanych do prezentacji w przestrzeni publicznej nie powinien przekraczać 1m3, prace większe będą prezentowane wyłącznie w formie dokumentacji fotograficznej
- pracę na fotografiach należy pokazać z kilku stron na jednorodnym tle (przód, tył, bok, zdjęcie z perspektywy), uwypuklając jej wartość użytkową i estetyczną

Biennale ma charakter przeglądu.Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość wyróżnienia wybitnych prac i uhonorowania autorów.

UWAGA: Zgłoszenia dokonujemy poprzez wypełnienie formularza online na stronie www.wke.wroclaw.pl do 29 lutego 2020 r. - ZMIANA TERMINU

Biennale jest dwuetapowe, w pierwszym etapie uczestnicy przesyłają swoje zgłoszenia, a jury złożone z artystów plastyków wrocławskiej ASP dokona kwalifikacji na wystawę. Drugi etap, finałowy, to udział w przeglądzie sztuki użytkowej. Uczestnik Biennale przesyła prace na koszt własny do 18.05.2020r.na adres:
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Ogólnoposkie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej Wrocław 2020
Plac Dominikański 6
50-159 Wrocław (Sekretariat)

plakat-biennale-2020

Ważne daty:

19 stycznia 2020 r. - godz. 24.00
Ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego

29 marca 2020 r. - godz. 24.00
Ostateczny termin przesłania niezbędnych dokumentów wraz z załącznikami (wszelkie wymagane zgody, dokumentacja fotograficzna zgłoszonej pracy)

24 kwietnia 2020 r.
Publikacja protokołu obrad Jury na stronach www.wke.wroclaw.pl i www.mdk.wroc.pl oraz profilu Facebook www.fb.com/biennalewroclaw

30 kwietnia 2020 r.
Termin przesłania potwierdzenia uczestnictwa w Biennale do placówki uczestnika/uczestników

18 maja 2020 r.
Termin nadsyłania wyróżnionych prac do ekspozycji

 

do pobrania ze strony organizatora:

- Regulamin V Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej - Wrocław 2020

- Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego - wypełnia opiekun

- Oświadczenie uczestnika pełnoletniego - wypełnia uczestnik

- Inspiracje dla nauczycieli plastyki, instruktorów sekcji artystycznych/plastycznych

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: dyplomy

Przedział wiekowy: 8-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy