Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Wojewódzki Konkurs Plastyczny” ANIOŁY małe i DUŻE – oczami dzieci.”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie aniołów na kartce formatu A3-A4 dowolną techniką płaską (malarstwo, rysunek, grafika).


W konkursie nie biorą udziału prace zbiorowe oraz grafiki komputerowe.


Cele konkursu:

  • Zachęcanie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości plastycznej.

  • Pobudzanie wyobraźni.

  • Kształtowanie poczucia piękna.


Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych  województwa śląskiego. Obejmuje następujące grupy wiekowe:


I grupa             - klasy:    I - III
II grupa            - klasy:    IV — VI
III grupa           - klasy:    VII i VIII


Każda szkoła może nadesłać trzy prace plastyczne z danej grupy wiekowej.


Kryteria oceniania prac plastycznych:


- zgodność z tematem, oryginalność, estetyka


Prace powinny być wykonane samodzielnie, nigdzie niepublikowane i nienagradzane w konkursach. Należy do pracy  przykleić metryczkę (zał. nr 1) oraz dołączyć kartę zgłoszenia do konkursu (zał. nr 2).
- dokumenty do pobrania TUTAJ


Termin:
Prace należy przesyłać do dnia 21 grudnia 2023 r. na adres:

SP nr 31 im. Orła Białego ul. PCK 18
42 – 218 Częstochowa
Tel 34 325 34 26


Ocena prac:
Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech grupach wiekowych.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 12 stycznia 2024 r., na stronie internetowej szkoły.
http://sp31czest.szkolnastrona.pl/
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.01.2024 r.

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: wojewódzki - śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny