Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Zwierzaki – Cudaki”

REGULAMIN


 1. Organizator Konkursu
  Organizatorem konkursu jest Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO, ul. Malczewskiego 34, 84-300 Lębork, Polska. tel/fax: 59 8625 850 (zwany dalej „Organizatorem”).


 1. Cel Konkursu
Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą.

 1. Czas trwania Konkursu
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 31.05.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 12.06.2019 r.

 1. Uczestnicy Konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (dzieci w wieku 6 – 15 lat) zajmujących się amatorsko fotografią. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora.


Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym w pkt. III Regulaminu terminie prześle drogą mailową zdjęcia zwane dalej „fotografią konkursową”.

 1. Fotografia Konkursowa
Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w wersji elektronicznej (tylko format JPEG):
- minimalna wielkość zdjęć: 1200x1800 pikseli (proporcje 2:3) w rozdzielczości min. 200 dpi
- zdjęcie musi być podpisane godłem
- zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne.
- fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
- w konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane samodzielnie dotąd nie biorące udziału w żadnym konkursie.

 1. Zgłoszenie konkursowe
Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: konkurs.sjsp@wp.pl
W temacie maila należy wpisać godło (pseudonim): np.: Konkurs – pietrucha.
W treści maila należy podać dane uczestnika: imię i nazwisko autora (godło - pseudonim), wiek, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko.
W załączniku przesłać podpisane zdjęcia. Nazwa pliku (pojedynczego zdjęcia) ma zawierać: kategorię wiekową, godło (pseudonim) autora, nr zdjęcia, np: dla kategorii wiekowej 6-11 lat A_pietrucha_1 A_pietrucha_2 dla kategorii wiekowej 12 - 15 lat B_pietrucha_1 B_pietrucha_2.

 1. Organizacja Konkursu
1. Organizator przekaże zakodowane prace członkom Jury.
2. Obrady Jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą niejawne.
3. Opinie Jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane.
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator.


             8. Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu


Konkurs podzielony zostanie na 2 kategorie wiekowe:
- 6 - 11 lat
- 12 - 15 lat


Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie: sjsp.lebork.pl i Facebooku szkoły.

 1. Prawa Autorskie
Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć na stronie internetowej organizatora konkursu.

 1. Dane Osobowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora.

 1. Postanowienia Końcowe
Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.06.2019r

Nagrody: Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-15

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny