Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Spójrz Okiem artysty – PAUL GAUGUIN“

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu ogłasza VI ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Spójrz Okiem artysty – PAUL GAUGUIN“.

Kilka uwag o konkursie od organizatorów:
Już po raz szósty zachęcamy wszystkich pasjonatów sztuk plastycznych do zgłębienia tajników mistrzów tej dyscypliny. W tym roku proponujemy twórczą przygodę z PAULEM GAUGUIN, artystą zafascynowanym egzotyką i dzikością zamorskich krajów, tęskniącego za pierwotną czystością, prostotą i jednością człowieka z naturą. Innowacyjne spojrzenie na malarską materię, uproszczone formy, płaskie, kontrastowe plamy kolorystyczne, czysta, często nierzeczywista paleta barw, wyraziste kontury, stosowanie kreski do oddzielenia przylegających do siebie kolorów, lekceważące, wręcz deformacyjne podejście do perspektywy i światłocienia to składowe jego malarskich poszukiwań.  Artysta inspiracje czerpał ze sztuki ludowej i prymitywnej. Fascynowały go dalekie kultury. Jego prace były pełne symboli, nierzadko religijnych odniesień. Chęć odbywania dalekich podróży zaprowadziła go na egzotyczne wyspy Pacyfiku. To właśnie dzięki pracy w tym  przedziwnie oświetlonym „tropikalnym atelier“ kolor na jego obrazach stał się intensywniejszy   i bardziej świetlisty, podkreślając jednocześnie niezwykłą prostotę kompozycji.  

Jesteśmy ciekawi co zechcecie nam opowiedzieć wykorzystując obserwacje, odkrycia i dokonania malarskie mistrza Paula.  
Niech pomysły interpretacyjne wybuchną w waszych pracach wraz z feerią barw.
Życzymy nieszablonowych plastycznych wypowiedzi i liczymy na porywającą wyprawę w świat waszej wyobraźni!

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-25 lat. Prace mogą zgłaszać wyłącznie indywidualni uczestnicy, Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, collage, fotografia, relief, rzeźba, szkło, ceramika,, techniki własne itp
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50x 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30x 30x 30 cm 4.

Prace należy czytelnie opisać na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego,  adres  pocztowy,  email  i  numer telefonu szkoły lub placówki  oświatowej  oraz  zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  dla  potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzic.

Prace wraz z oświadczeniem należy przesłać do Organizatora w terminie do 17 grudnia 2021 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście“
ul. Dubois 5
50 – 208 Wrocław

 

Warunkiem  przyjęcia  prac  do  udziału  w  konkursie  jest  wniesienie  opłaty  wpisowej  od  szkoły  lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:  MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „OKIEM ARTYSTY“ Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

Kontakt z Organizatorem: tel. (71) 798 67 44; email: sekretariat@mdksr.wroc.pl

Przewidywany termin wernisażu to 26 stycznia 2022r., godz. 12.00, informacje o wernisażu i o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej: http://www.mdksrodmiescie.wroc.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu: Spójrz Okiem artysty – PAUL GAUGUIN

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: styczeń 2022

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 10-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny