Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Tajemniczy ogród – NOC”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. Konkurs plastyczny jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat.

Tajemniczy ogród za dnia tętni życiem, które wcale nie zamiera wraz z nastaniem nocy.
O czym szumi wiatr w posrebrzonych księżycowym światłem koronach drzew?
Co czai się w mroku kwiatowych rabatów? Jakie kolory ma świat w świetle księżyca?
Kto już zasnął a kto dopiero teraz wychodzi ze swojej kryjówki? Pod rozgwieżdżonym niebem, razem z Wami chcemy wyruszyć na spacer po tajemniczym ogrodzie...


Uczestnicy konkursu:
dzieci i młodzież z całej Polski, działający w szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych i innych. Organizator dopuszcza także zgłoszenia indywidualne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Kategorie wiekowe (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika).
6 - 9  lat
10-13 lat
14-16 lat
17-19 lat

Technika i forma prac:
malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), wyłącznie prace płaskie, bez prac przestrzennych
format prac: A3

Kryteria oceny prac: Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych.

Udział w konkursie jest płatny - obowiązuje  opłata  wpisowa  w  wysokości  30 zł  za  każdego  uczestnika  (także w przypadku kilku prac wysyłanych przez placówkę), płatność do 13 marca 2022 roku.

Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną – załącznik
numer 1 w karcie zgłoszenia.

Termin zgłaszania prac na konkurs w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2022 roku. Wraz z pracą należy dostarczyć: wypełnioną kartę informacyjną, potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej, prawidłowo wypełnioną „Karty zgłoszenia” oraz zgody i oświadczenia  dot.  praw
autorskich, danych osobowych i wizerunku podpisanych przez  rodziców  lub
opiekunów prawnych uczestnika (zgody i oświadczenia znajdują się na końcu
karty zgłoszenia: załącznik 1, 2, 3 i 4).

Młodzieżowy Dom Kultury
ul.Grabowo 2
81-265 Gdynia

 

do pobrania:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6 kwietnia 2022

Nagrody: nagrody, dyplomy

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny