Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci przedszkolnych „Eko Bocian”

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu.
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 6 lat z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z całej Polski.

TEMAT PRACY KONKURSOWEJ:
„EKO BOCIAN”
Zapraszamy do stworzenia ekologicznego portretu bociana. Użyjcie rzeczy
z recyklingu oraz różnego rodzaju materiałów plastycznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Wykonanie pracy plastyczno-technicznej w nawiązaniu do tematu Konkursu.
• Format pracy: max. wielkości A4, może być praca przestrzenna.
• Technika: dowolna z wykorzystaniem rzeczy recyklingowych.
• Z jednej placówki można nadesłać 4 prace (po dwie z każdej kategorii
wiekowej).
• Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne.

KRYTERIA OCENY PRAC:
Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez
Organizatora.
Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne,
estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu, zastosowanie
rzeczy z recyklingu.

Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
- 3-4 latki
- 5-6 latki

Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę z wydrukiem
komputerowym i zawierać: imię i nazwisko oraz wiek dziecka; dokładny
adres i numer telefonu placówki; imię i nazwisko nauczyciela pod
kierunkiem, którego praca została wykonana; adres e-mail placówki.

Prace należy przesyłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 24 maja  2024 r. na adres:

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Bociania 1
43-155 Bieruń

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „ EKO BOCIAN”

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedszkola nr 3 (www.przedszkole3bierun.szkolnastrona.pl) oraz Facebooku „Projekt Bocian” do dnia 04.06.2024.
Nagrody oraz dyplomy dla laureatów zostaną wysłane w przeciągu trzech
tygodni od ogłoszenia wyników konkursu.do pobrania:

regulamin konkursu

 

 

Bocian-w-przysłowiach-1.jpg

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29.05.2024

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Typ: indywidualny