Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” 2023

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki "World Song 2023".

Uczestnik przygotowuje dwa utwory: jeden w języku ojczystym, drugi w dowolnym języku obcym. Laureat nagrody Grand Prix ubiegłorocznej edycji konkursu nie może wziąć udziału w tegorocznej edycji jako uczestnik tej samej kategorii wiekowej.


KATEGORIE WIEKOWE: O wyborze kategorii decyduje rok urodzenia
I kat. – rok urodzenia 2014 - 2017
II kat. – rok urodzenia 2011 - 2013
III kat. – rok urodzenia 2008 - 2010
IV kat. – rok urodzenia 2004 – 2007

Festiwal jest dwuetapowy.
I etap – kwalifikacje wstępne
Uczestnik przesyła nagranie jednej piosenki w języku ojczystym na adres mailowy world.song.opp1@gmail.com wraz z kartą
zgłoszenia i podpisanymi oświadczeniami - podpisane i zeskanowane.
WZÓR TYTUŁOWANIA PLIKÓW:
Karta zgłoszenia: „kategoria wiekowa – nazwisko i imię.pdf”
Nagranie: „kategoria wiekowa – nazwisko i imię.mp3”

Jury dokona oceny przesłanej piosenki, nagranej wyłącznie w formacie mp3 bez obróbki studyjnej (strojenia, równania,
nakładania efektów, pogłosu).
Termin nadsyłania nagrań wraz z kartami zgłoszeń upływa 5.04.2023 r.
Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na facebook’u dnia 8.05.2023 r.

II etap – przesłuchania:
Podkłady muzyczne obu wykonywanych utworów należy przesłać mailem do 22.05.2023 r. na adres organizatora (dotyczy tylko
osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu). Podkłady powinny być opisane wg wzoru: kat. wiekowa - nazwisko, imię
uczestnika - tytuł piosenki.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 25 maja 2023 r. od godz. 11.00 w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu, ul. Warszawska 2.
(Muza będzie do dyspozycji od godz. 10.30).
Podczas przesłuchań uczestnicy zaprezentują dwa przygotowane utwory w kolejności: 1 - w j. ojczystym; 2 - w j. obcym.
Czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 8 min.
O godz. 16.00 odbędą się warsztaty wokalne - przygotowanie piosenki finałowej (tytuł piosenki zostanie podany wraz z harmonogramem)
Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia podpisanej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu przesłuchań II etapu. Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie.

Koncert Laureatów odbędzie się 25 maja 2023 r w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, o godz. 17.00.
Zdobywcy I-III miejsc wykonują jedną piosenkę wskazaną przez jurorów.
Obecność na Koncercie jest obowiązkowa.

 

do pobrania:

VII WORLD SONG - regulamin Festiwalu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2023

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny