Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza do udziału w VII edycji konkursu fotograficznego Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących amatorsko. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.
Uwaga: Ze względu na panującą obecnie sytuację, utrudniającą wyjazdy w teren, Organizatorzy konkursu dopuszczają w tej edycji przysyłanie fotografii wykonanych w latach 2019-2020, pod warunkiem, że nie brały udziału w innych pokrewnych tematycznie konkursach.

W konkursie mogą wziąć udział osoby nie zajmujące się zawodowo fotografią.

Autor zobowiązuje się do dostarczenia drogą e-mail Organizatorowi fotografii wykonanych samodzielnie (o rozdzielczości pozwalającej na ocenę pracy i pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm).
Jeden autor może zgłosić na konkurs maksymalnie dwie prace.
Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2021 roku

Fotografie muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora / dokładny adres autora / numer telefonu autora  / adres poczty email
Opis fotografii musi zawierać: dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia została wykonana) / nazwę identyfikującą zabytek

Prace należy przesyłać:
drogą elektroniczną na adres: zabytki@kpck.pl
z dopiskiem w tytule:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin Konkursu Portret 2021

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: wrzesień 2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny