Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki pt.”Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z placówek specjalnych i integracyjnych z całego kraju. Wiek uczestników: od 7 roku życia
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
Kat. 1:       7 – 10 lat
Kat. 2:      11 – 14 lat
Kat. 3:      15 – 17 lat
Kat. 4:      18 i więcej lat

Zadanie konkursowe polega na wybraniu wiersza lub tekstu z twórczości ks. Jana Twardowskiego i wykonaniu ilustracji w oparciu o samodzielną interpretację tego utworu.

Technika: prace płaskie w dowolnej technice plastycznej, np. malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka; bez użycia produktów spożywczych i elementów sypkich.
Format pracy plastycznej: A3. Nie należy jej oprawiać.

Do pracy należy dołączyć ilustrowany wiersz lub tekst oraz metryczkę (załącznik 1) z tytułem i informacjami o autorze pracy.

Prace należy przesłać/dostarczyć do 2 czerwca 2021 r. na adres Organizatora:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Wapienna 2
05-800 Pruszków

do pobrania:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami 

 

ULOTKA ks Twardowski

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.06.2021

Nagrody: rzeczowe i dyplomy

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, od 7 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny