Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku”

Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im.Szembeków mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku". Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach
- uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej
- uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej
- uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej konkretnym dziełem A. Fredry (wierszem, bajką, komedią, etc.). Format pracy: A-3.
Technika wykonania pracy konkursowej: rysunkowa (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarska (pastele olejne, farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe).

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2023 r.; decyduje data wpłynięcia pracy.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. 

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: 22 732 08 76
E-mail: nok@nowydwormaz.p

Szczegóły w Regulaminie.
Życzymy artystycznych sukcesów!

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenia

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19.05.2023 r.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-19

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny