Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.”
Jan Paweł II

Pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji
Księdza Tadeusza Pikusa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej,
Starosty Powiatu Bielskiego
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku

 

 ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia.

CELE KONKURSU:

- wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata,

- inspirowanie do ciągłego pogłębiania wiedzy  i wartości wypływających z nauczania Jana Pawła II,

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

TECHNIKA I FORMAT PRAC:

- technika dowolna: malarstwo, rysunek i grafika, tkanina artystyczna, techniki mieszane i inne techniki płaskie;
- format: od A3 – B2 (50/70cm).

UCZESTNICY:

Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w czterech kategoriach:

Kategoria I        – Szkoła Podstawowa, klasy I-III
Kategoria II      – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI
Kategoria III    – Szkoła Podstawowa klasa VII,VIII
Kategoria IV     – Szkoły Specjalne z podziałem na etapy edukacyjne
(a- szkoła podstawowa, b- klasa VII,VIII, c – SPP i ZSS)
OCENA PRAC:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest niepodważalna. Autorzy najciekawszych prac w każdej kategorii zostaną nagrodzeni i wyróżnieni. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy nie przewidują zaświadczeń i dyplomów za uczestnictwo w konkursie.

TERMINY:

- Prace na konkurs należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego)  w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2020 r. na adres:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
Wojska Polskiego 17
17-100 Bielsk Podlaski

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Polska cała!”

- Podsumowanie konkursu odbędzie się 7 grudnia 2020 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. W związku z sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmiany terminu i formy podsumowania konkursu.

- Nagrody i dyplomy laureatom konkursu zostaną dostarczone drogą pocztową.

- Wystawa pokonkursowa zostanie przygotowana w formie elektronicznej i udostępniona wszystkim laureatom oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych: zssbielskpodl1.edupage.org

- O dokładnym terminie i formie podsumowania konkursu laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

- O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki, w których będą nagrodzeni laureaci. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych: zssbielskpodl1.edupage.org

 

 

LOGO-PIĘKNA-NASZA-POLSKA-CAŁA.jpg

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7.12.2020

Nagrody: Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

Przedział wiekowy: 6-24 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny