Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Ogólnopolski konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży „NIEBO W KOLORZE – SPOTKANIE Z ZORZĄ POLARNĄ”

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zorzy polarnej oraz związkami środowiska przyrodniczego z życiem człowieka oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tradycji oraz dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie legend, mitów, bajek i opowieści o Aurora Borealis.

Konkurs ma charakter indywidualny (prace zbiorowe nie będą oceniane), otwarty i bezpłatny. Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

Tematyka prac konkursowych- zgodnie z tytułem konkursu, prace powinny przedstawiać plastyczne wyobrażenie zorzy polarnej.
Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane), z wyłączeniem materiałów sypkich.
Format prac: A3-A2

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, walory artystyczne, staranność i estetyka pracy

Praca musi posiadać metryczkę (wypełnioną drukowanymi literami wg wytycznych z regulaminu konkursu), dodatkowo należy przesłać zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Prace na konkurs można zgłaszać do 5 stycznia 2022 roku.

adres Organizatora konkursu:

Stowarzyszenie TRAKT
ul. Wyspiańskiego 34
09-400 Płock

z dopiskiem "Festiwal Zorzy Polarnej - konkurs"

Dodatkowe informacje: festiwal.zorzy@gmail.com

 

regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16 stycznia 2022

Nagrody: Książki

Przedział wiekowy: 7 - 16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny