Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Wojewódzki konkurs plastyczno-językowy „DAS IST DOCH SEHENSWERT”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego uczących się języka niemieckiego.

Forma prac konkursowych zawiera trzy kategorie:

a) pracę artystyczną technika dowolna
b) grę dydaktyczną
c) prospekt reklamowy o jednym wybranym mieście lub regionie, zachęcający do odwiedzenia tego miejsca–technika dowolna, możliwe prezentacje przy użyciu różnych narzędzi ICT . Prezentacja PowerPoint powinna być zapisana na nośniku cyfrowym.Wymagane jest podanie wykorzystanych źródeł.

Ocenie pracy podlegać będą: poprawność językowa, oryginalność, estetyka.

Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:
imię i nazwisko ucznia,
klasę,
kategorię i tytuł pracy,
imię i nazwisko nauczyciela –opiekuna,
telefon kontaktowy oraz adres mailowy nauczyciela,
nazwę i adres szkoły,
telefon oraz e-mail szkoły.

Organizatorzy proszą o wypełnienie karty zgłoszeniowej komputerowo lub drukowanymi literami.

 

Prace należy nadsyłać do dnia 30.04.2021r.na adres:

Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Burzyńskiego10
80-462 Gdańsk

(z dopiskiem   VII Wojewódzki Konkurs Plastyczno -Językowy)

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN.pdf


Karta zgłoszeniowa.docx

Karta zgłoszeniowa.pdf

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy VII i VIII SP

Region: woj. pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny