Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII edycja Filmowego Konkursu Historycznego – Polonia 2023

Konkurs Patria Nostra skierowany jest do polonijnej młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich na całym świecie.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Konkurs Światowy adresowany jest do młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata. Organizator zastrzega dla siebie prawo odmowy rejestracji drużyny w przypadku przekroczenia łącznej liczby 20 zarejestrowanych drużyn z województwa z którego napłynęło zgłoszenie do konkursu.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 12-19 lat pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy konkursu to 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela, rodzica, trenera lub wychowawcy. Drużyna może być zgłoszona przez: szkołę, parafię, klub sportowy, organizację społeczną lub inną instytucję. Organizatorzy dopuszczają możliwość zgłoszenia drużyny rodzinnej.

ZADANIE KONKURSOWE I TEMATY PRAC
Polega na wykonaniu 45-60 sekundowej animacji komputerowej lub filmu dotyczącego wydarzeń z historii naszego kraju, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia kalendarza historycznego. Drużyna ma do wyboru 8-10 tematów, które dostępne są po zalogowaniu się do systemu. Co najmniej 30 sekund pracy konkursowej stanowić powinny autorskie nagrania filmowe.

Tematy będą dostępne na koncie drużyny po zalogowaniu się – poprzez stronę internetową konkursu.
Uczestnicy konkursu mogą realizować własny temat pracy konkursowej. Temat własny powinien dotyczyć wydarzeń historycznych z tygodnia przydzielonego konkretnemu uczestnikowi konkursu. Temat własny musi być pozytywnie zaopiniowany przez organizatora.

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRAC  KONKURSOWYCH:

czas animacji oraz filmu: od  45 sekund  do  60  sekund
rozdzielczość: full HD, 4K , 1920x1080
formaty pliku: MP4, H264
bitrade min 6 max 12 , rozszerzenie dźwięku AAC

GRAFIKA  POCZĄTKOWA
Zachęcamy i zalecamy aby każda z prac konkursowych posiadała grafikę początkową informującą o temacie filmu i wydarzeniu historycznym. Grafika ta stanowi tytuł filmu.

GRAFIKA  KOŃCOWA
Praca konkursowa powinna obowiązkowo zawierać grafikę końcową w której powinna znaleźć się informacja o autorach filmu ( nazwiska i imiona autorów oraz opiekuna ) oraz nazwa szkoły lub innej organizacji / instytucji z której pochodzą autorzy filmu.

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin konkursu

 

Szczegóły na stronie https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-viii-konkurs-swiatowy-2023

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25.11.2023

Nagrody: Finansowe i rzeczowe

Przedział wiekowy: 14-19

Region: ogólnoświatowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy