Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesień w oczach dziecka”

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach zaprasza uczniów klas 1-3 SP do udziału w VIII Edycji Konkursu Plastycznego "Jesień w oczach dziecka".

Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień
w oczach dziecka”.

Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno
i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu.

Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie (na kartce z bloku
technicznego) w formacie A4, techniką dowolną - płaską (bez użycia
materiałów sypkich). Prace należy odpowiednio zabezpieczyć.

Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość w interpretacji tematu, estetyka.

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę
wg załączonego do regulaminu wzoru.

Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 5 prac osobiście lub na
adres organizatora do dnia 16 października 2023r. (decyduje data stempla
pocztowego).

Dane organizatora
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice
Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny

 

do pobrania:

regulamin konkursu wraz z załącznikami

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: SP im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: październik 2023

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-10

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny