Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie wraz ze współorganizatorami serdecznie zaprasza dzieci w wieku 6-14 lat do udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”.

Cele konkursu:

- promowanie Lubelszczyzny,
- poznanie zabytków architektury Lublina i okolic,
- zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania,
- wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych,
- nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia,
- poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość,
- promowanie młodych talentów plastycznych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Polsce i za granicą.

Etapy konkursu:

I etap – szkolny – ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac plastycznych oraz  wysłanie ich na adres organizatora konkursu.

II etap – międzynarodowy – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnień.

Nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

- klasy I-III  (6-9 lat)
- klasy IV-VIII (10-14 lat)

- prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3,
- szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać maksymalnie do 5 prac w każdej grupie wiekowej,
- Organizatorzy przyjmują wyłącznie prace zawierające informacje: tytuł pracy,  imię i nazwisko autora, klasa, adres, numer tel. oraz e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, (wypełnione komputerowo)
- prace przestrzenne, zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę,
- koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,
- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac,

Prace prosimy nadsyłać do dnia 01 marca 2021 r.  na adres:

Szkoła Podstawowa nr 25, 20-089 Lublin, ul. Sieroca 17
tel. 81 7474849


lub zostawić w sekretariacie szkoły.

- w skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych,
- lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej organizatora pod adresem: poczta@sp25.lublin.eu - osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,

Wernisaż połączony z uroczystym wręczaniem nagród odbędzie się  18 marca 2021 r. o godz. 13.00  w Szkole Podstawowej nr 25 w Lublinie ul. Sieroca 17.

Więcej informacji na stronie Organizatora konkursu: www.sp25.lublin.eu

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Architektura Lublina i okolic -Pejzaże Mistyczne- 2020-2021

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2021

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplom

Przedział wiekowy: 6-14 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny