Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magiczny Sopot – nasze miasto”

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Magiczny Sopot -  nasze miasto”.

Konkurs skierowany jest do dzieci  i młodzieży z przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych o zasięgu ogólnopolskim.
Technika wykonania prac: kredka, pastele, malarstwo, tuszem, farby, kolaż, itp.
Format prac od A3 do B2

Termin nadsyłania prac na konkurs: 22 października 2021 roku

Adres Organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot

Pełen regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

 

 

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magiczny Sopot -  nasze miasto”
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego
Edycja 2021 - 120 rocznica nadania praw miejskich miastu Sopot

 

1.Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot

Honorowy Patronat – Prezydent Miasta Jacek Karnowski

2. Cele konkursu:

- Uczczenie 120 rocznicy nadania praw miejskich miastu Sopot
- Rozwijanie wyobraźni twórczej i inspirowanie zainteresowań dzieci i młodzieży,
- Ujawnienie i rozwijanie uzdolnień artystycznych
- Zaprezentowanie dorobku artystycznego placówek oświatowych, wymiana doświadczeń, metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów
- Popularyzacja twórczości dziecięcej.

3. Tematyka prac musi nawiązywać do tytułu konkursu oraz powinna być inspirowana kompleksami zielonymi Sopotu, urokliwymi zakątkami Sopotu, architekturą Sopotu.

4. Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku od 4 – 18 lat

5. Termin nadsyłania prac: 22 października 2021

6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych

I kategoria wiekowa     PRZEDSZKOLA
II kategoria wiekowa   KLASY I - III
III kategoria wiekowa  KLASY IV – VI
IV kategoria wiekowa KLASY VII – VIII
V kategoria wiekowa KLASY PONADPODSTAWOWE
VI  kategoria OPEN – dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez ograniczeń wiekowych


7. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do dzieci  i młodzieży z przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych o zasięgu ogólnopolskim

 • warunkiem uczestnictwa  w  konkursie jest wykonanie samodzielnie pracy plastycznej

 • każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, która powinna zawierać:


  • a) imię i nazwisko autora

  • b) kategoria wiekowa, wiek

  • b) adres szkoły, placówki delegującej

  • c) adres mailowy, kontakt telefoniczny

  • d) imię i nazwisko opiekuna
Technika wykonania prac plastycznych:

 • kredka, pastele, malarstwo, tuszem, farby, kolaż, itp.

 • obowiązkowy format prac: od A3 do B2

 • prace nie mogą być oprawione w „passe partout” (ramkę kartonową)

 • Prace nie spełniające w/w warunków nie będą brały udziału w konkursie, proszę o przestrzeganie formatów


e) prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane,

- każdy z uczestników może wykonać 1  pracę plastyczną
- konkurs jest bezpłatny
- organizator powoła Jury
- nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komisji Oceniającej

8. Postanowienia ogólne:

Termin nadsyłania prac mija 22 października 2021 roku
Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres


Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot


Uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawa pokonkursową odbędzie się na przełomie października/listopada 2021, organizator zastrzega sobie zmiany w sposobie wręczenia nagród spowodowane sytuacją pandemiczną.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.mdk.sopot.pl lub pod numerem telefonu MDK: 058-551-41-31 oraz u koordynatora konkursu

Koordynator: Edyta Dawidowska
edytadawidowska.mdksopot@gmail.com


 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mdk.sopot.pl .

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej: www.mdk.sopot.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Magiczny Sopot" wraz z Formularzem zgłoszenia 

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2021

Nagrody: tak oraz wystawa pokonkursowa

Przedział wiekowy: 4-18 lat

Region: ogolnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny