Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej”

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza uczniów klas trzecich szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej.
Technika: dowolna, format prac – dowolny.

Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac, samodzielność.

Ilość prac: do 3 prac z danej placówki.

Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, tytuł utworu, z którego pochodzi wykonana postać, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

Prace na konkurs można przesyłać do 31 maja 2021 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 15 im. M.  Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Niepodległości 34
44-336 Jastrzębie-Zdrój
( z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”)

Rozstrzygnięcie konkursu do 8 czerwca 2021 r.

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 08.06.2021 r.

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: uczniowie klas III

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny