Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia zapraszają do udziału w ósmej edycji konkursu plastycznego "Piękna nasza Polska cała". Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:

Kategoria I–Szkoła Podstawowa, klasy I-III
Kategoria II–Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI
Kategoria III–Szkoła Podstawowa klasa VII,VIII
Kategoria IV–Szkoły Specjalne z podziałem na etapy edukacyjne (a-szkoła podstawowa, b- klasa VII,VIII, c –SPP i ZSS)

TECHNIKA I FORMAT PRAC
-technika dowolna: malarstwo, rysunek i grafika, tkanina artystyczna, techniki mieszane i inne techniki płaskie;
-format: od A3 –B2 (50/70cm).

Prace   na    konkurs   należy   przesłać (decyduje   data   stempla   pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 r. na adres:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 17
17-100 Bielsk Podlaski

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Polska cała!

 

regulamin do pobrania ze strony Organizatora konkursu

 

logo-piękna-nasza-polska-cała.jpg

 

 

 

REGULAMIN

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.”
Jan Paweł II

Pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji
Biskupa Drohiczy
ńskiego Piotra Henryka Sawczuka,
Starosty Powiatu Bielskiego
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia.

 

 1. CELE KONKURSU:


- wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata,

- inspirowanie do ciągłego pogłębiania wiedzy  i wartości wypływających z nauczania Jana Pawła II,

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

 

 • TECHNIKA I FORMAT PRAC:


- technika dowolna: malarstwo, rysunek i grafika, tkanina artystyczna, techniki mieszane i inne techniki płaskie;

- format: od A3 – B2 (50/70cm).

 

 1. UCZESTNICY:


Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w czterech kategoriach:

Kategoria I        – Szkoła Podstawowa, klasy I-III

       Kategoria II     – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI

Kategoria III     – Szkoła Podstawowa klasa VII,VIII

Kategoria IV    – Szkoły Specjalne z podziałem na etapy edukacyjne
(a- szkoła podstawowa, b- klasa VII,VIII, c – SPP i ZSS)

 

 1. OCENA PRAC:


Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest niepodważalna. Autorzy najciekawszych prac w każdej kategorii zostaną nagrodzeni i wyróżnieni. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy nie przewidują zaświadczeń i dyplomów za uczestnictwo w konkursie.

 

 1. TERMINY:


- Prace na konkurs należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego)  w nieprzekraczalnym terminie
do 14 maja 2021 r. na adres:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II

 1. Wojska Polskiego 17


17-100 Bielsk Podlaski

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Polska cała!

 

 

 

- Podsumowanie konkursu odbędzie się do 11 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. W związku z sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i formy podsumowania konkursu.

- Nagrody i dyplomy laureatom konkursu zostaną dostarczone drogą pocztową.

- Wystawa pokonkursowa zostanie przygotowana w formie elektronicznej i udostępniona na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych: zssbielskpodl1.edupage.org

- O dokładnym terminie i formie podsumowania konkursu laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

- O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki, w których będą nagrodzeni laureaci. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych: zssbielskpodl1.edupage.org

 

 • UWAGI ORGANIZATORA:


 

 1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną zgodnie z podanym w załączniku wzorem. Prosimy o staranne zaznaczenie kategorii, szczególnie w przypadku uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność Pozostałe prace można odebrać do dnia 30.06.2021 r. w ZSS w Bielsku Podlaskim.

 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów oraz sponsorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych.

 4. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. Dziecko może przygotować tylko jeden opiekun artystyczny.


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11.06.2021

Nagrody: Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

Przedział wiekowy: 6-24 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny