Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Wojewódzki konkurs fotograficzno-plastyczny „Światło i cień – kontrasty”

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat z woj. wielkopolskiego do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym.

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub A2 (technika dowolna: ołówek, kredka, węgiel, pastel, akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne  i komputerowe, kolaż, itp.)  lub fotograficznej w formacie A4 lub A3.

Temat tegorocznej edycji konkursu: KONTRASTY.

W poszukiwaniu inspiracji rozejrzyjmy się wokół siebie, świat jest pełen kontrastów w rożnych obszarach i dziedzinach życia. Różnicę możemy dostrzec w barwnych, kształtach, fakturach,  przedmiotach,natężeniu światła, ruchu, emocjach lub w zjawiskach społecznych. Dostrzeganie kontrastów jest bardzo indywidualne. Świadome wykorzystanie zjawiska kontrastu w kompozycjach plastycznych i fotograficznych może posłużyć do stworzenia ciekawej, artystycznej wypowiedzi zarówno w ujęciu realistycznym, jak i abstrakcyjnym.

Każda praca przesłana na konkurs powinna na odwrocie zawierać metryczkę z danymi (załącznik 1.)

Termin nadsyłania prac – 3 maja 2021r.

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
ul. Jarochowskiego 1
60-235 Poznań,

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin Konkursu KONTRASTY

Informacje RODO na konkurs KONTRASTY

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 maja

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: 12-19 lat

Region: woj. wielkopolskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny