Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wakacyjny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży


Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zaprasza wszystkich chętnych w wieku 5-20 lat do udziału w konkursie plastycznym, którego motywem przewodnim są wakacje.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych
- dla uczestników w wieku 5-12 lat Organizatorzy przewidują temat "Wakacje moich marzeń".
Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, collage, format prac A4 lub A3.


Starszych uczestników, w wieku 13-20 lat Organizatorzy zapraszają do zmierzenia się z tematem "Pocztówka z wakacji". Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika tradycyjna, collage; format prac A6 lub A5.


Prace na konkurs są przyjmowane do 24 września pod adresem


Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 Jelenia GóraDRODZY PRZYJACIELE.Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy w najróżniejszych zakątkach świata, naszego kraju i własnego podwórka, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 5-12 lat do konkursu plastycznego „WAKACJE MOICH MARZEŃ” i 13 – 20 lat „POCZTÓWKA Z WAKACJI”. Zachęcamy do wykorzystania swojego talentu, wyobraźni i pomysłowości do stworzenia fantastycznych dzieł przedstawiających Wasze wakacje.Regulamin Konkursu Plastycznego

dla dzieci i młodzieży

pod wspólnym hasłem :„WAKACJE”

ORGANIZATOR : Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra
CELE KONKURSU:- przybliżenie dzieciom i młodzieży piękna otaczającego nas świata,

- popularyzacja niezwykłych miejsc w kraju i na świecie,

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczający nas świat,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,

- stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconej dziecięcym marzeniom.
WARUNKI KONKURSU:I - „WAKACJE MOICH MARZEŃ” - uczestnicy: 5 - 12 lat

Format prac: A4, A3,

Technika: rysunek, malarstwo, collage.


II – „POCZTÓWKA Z WAKACJI” – uczestnicy: 13 – 20 lat

Format prac: A5, A6

Technika: rysunek, malarstwo, grafika tradycyjna, collage


TERMIN SKŁADANIA PRAC: 24.09.2021 r (liczy się data stempla pocztowego)


MIEJSCE: Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra.


Wyniki konkursu pojawią się w połowie października na stronie internetowej: www.mdkjelonek.pl oraz Facebooku placówki.
KRYTERIA OCENY:

- zgodność z regulaminem,

- oryginalność, atrakcyjność ujęcia tematu,

- kreatywność autora,

- samodzielność


Prace oceni powołane przez organizatora jury. Decyzje jurorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
INFORMACJE DODATKOWE:Przewiduje się przyznanie nagród i wyróżnień dla finalistów konkursu.Praca może mieć tylko jednego autora, nie będą oceniane prace zbiorowe.Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich dostarczania do placówki.Nadesłane prace nie mogą być zrolowane.Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
Wszystkie zgłoszone do konkursu prace pozostają własnością organizatora z możliwością ich publikacji w celach promocyjnych.Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, nagrań, zdjęć związanymi z działaniami statutowymi placówki.
Każda praca powinna być opisana czytelnie, według wzoru metryczki, drukowanym pismem lub wydrukiem komputerowym. Prosimy nie przytwierdzać metryczek do prac za pomocą zszywacza lub w inny sposób, który może uszkodzić pracę.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu prac oraz przejazdu finalistów konkursu.Wszelkich informacji udziela Biuro Organizacji Imprez: e-mail: konkursy_mdk@op.plInformacje o konkursie zostaną umieszczone również na stronie internetowej: www.mdkjelonek.pl oraz na Facebooku
METRYCZKA KONKURSU PLASTYCZNEGO

POD WSPÓLNYM HASŁEM

„WAKACJE”NAZWISKO…………………………………………………………………………………….

IMIĘ……………………………………………………………………………………………..

WIEK……………………………KLASA……………………………………………………..

TYTUŁ PRACY………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

SZKOŁA/PLACÓWKA………………………………………………………………………..

ADRES ZGŁASZAJĄCEGO PRACĘ:

ULICA…………………………………………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ (KOD)………………………………………………………………………..

IMIE I NAZWISKO OPIEKUNA………………………………………………………………

TELEFON OPIEKUNA/E-MAIL………………………………………………………………

E-MAIL SZKOŁY/PLACÓWKI……………………………………………………………….Wyrażam zgodę na użyczenie wizerunku mojego dziecka (ucznia) wychowanka i na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka /ucznia /wychowanka w ramach działań statutowych placówki związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu Plastycznego pod wspólnym hasłem: „WAKACJE”……………………………………………….

PODPIS OPIEKUNA/RODZICA/UCZESTNIKA

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 15 października

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 5-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny