Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Warszawa jest klawa – ogólnopolski konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Warszawska Organizacja Turystyczna zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) do udziału w konkursie. Uczestnikiem może być cała klasa wraz z opiekunem klasy, który dokonuje zgłoszenia projektu do konkursu. Jedna klasa może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę, a jeden opiekun klasy może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

Projekt może być przygotowany indywidualnie przez uczniów klasy, przy czym w takim przypadku  powinien zostać zebrany w całość i w takiej formie powinien zostać przesłany Organizatorowi w zgłoszeniu. Uczniowie nie mogą posługiwać się osobami trzecimi (tzn. osobami nie będącymi uczniami klasy ani jej opiekunem dokonującym zgłoszenia) w przygotowaniu Projektu.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu Projektu w jednej z niżej wymienionych form:
- pracy graficznej w formie rysunku, prezentacji, grafiki komputerowej,
- pamiętnika, kroniki, komiksu lub innej pracy edytorskiej,
- filmu o długości max. 2 minuty
którego motywem przewodnim powinno być hasło: „Warszawa jest klawa”.
Organizatorzy sugerują, by przy tworzeniu pracy konkursowej posiłkować się materiałami zamieszczonymi na stronie https://odkrywajwarszawe.pl/dla-szkol/

Terminy i zgłoszenia

Konkurs trwa od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 22 kwietnia 2021 r. Opiekun projektu przesyła pracę konkursową najpóźniej do dnia 22.04.2021 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca kwietnia 2021 roku.  Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia określonych wyżej terminów.

Projekt z załączonym formularzem powinien zostać przesłany:
- na adres Organizatora:
Warszawska Organizacja Turystyczna
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, X p, pok. 937

albo poprzez https://wetransfer.com/, na  adres e-mail: dorota.szulc@wot.waw.pl.pl

Spośród prawidłowo i terminowo zgłoszonych Projektów Komisja konkursowa, wybierze jeden  zwycięski Projekt. Podstawowe kryterium: kreatywność przekazu.

Nagrodą w konkursie jest trzydniowy pobyt w Warszawie dla zwycięskiej klasy ufundowany przez Warszawską Organizację Turystyczną w III lub IV kwartale 2021 roku. Pobyt dotyczyć będzie jednego scenariusza wycieczki wybranego spośród propozycji opracowanych przez WOT.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin

formularz zgłoszeniowy

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2021

Nagrody: rzeczowa - wycieczka do Warszawy dla zwycięskiej klasy

Przedział wiekowy: klasy 4-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy