Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„WARSZAWA MOJA STOLICA” XXXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Pałac Młodzieży w Warszawie zaprasza młodych twórców do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Warszawa moja stolica". Tematyka prac ma być związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.

Wiek uczestników: 4-19 lat
Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, organizator nie dopuszcza prac zbiorowych.

Warunki techniczne:
• malarstwo na papierze, rysunek, collage - format A2/420mm x 594mm/ lub A3/297mm x 420mm
• malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina - format dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm

Prace należy opisać w sposób podany w regulaminie konkursu i płasko zapakowane /nie zrolowane/ należy do końca stycznia 2020 roku przesyłać na adres:

Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1; 00-901 Warszawa

z dopiskiem "Warszawa moja stolica"

 

 

Regulamin
1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2. Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.

4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego.
Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.
Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

5.Technika i format
• malarstwo na papierze, rysunek, collage-format A2/420mm x 594mm/ lub A3/297mm x 420mm
• malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina-format dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
Prosimy by nie oprawiać prac w passe-partout

6.Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie:
imię i nazwisko uczestnika; wiek uczestnika
imię i nazwisko nauczyciela
adres i telefon placówki, e-mail placówki,
przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica/tekst oświadczenia w załączniku/

7.Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy przesyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1; 00-901 Warszawa
z dopiskiem "Warszawa moja stolica"

8.Termin składania prac upływa 31 stycznia 2020 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9.Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 31 marca na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w kwietniu 2020r. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży- telefon 506 469 672 (poniedziałek-piątek w godz. 18-20)

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr. 101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny