Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Wigilijne życzenia” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na Kartkę Bożonarodzeniową, edycja II

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie Plastycznym o zasięgu ogólnopolskim na Kartkę Bożonarodzeniową „Wigilijne życzenia”.Celem konkursu jest:
- popularyzacja polskich tradycji;
- wykazanie się kreatywnością;
- budowanie pewności siebie;
- doskonalenie umiejętności plastycznych;
- nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.


Wytyczne dotyczące prac: Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika techniką dowolną pracy plastycznej na temat: „Kartka Bożonarodzeniowa” wraz z życzeniami.


Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych.


Prace przesłane na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi jak również nie przedstawionymi na innych konkursach.


Każdy uczestnik wykonuje tylko jedna pracę. Termin nadsyłania prac upływa 23.12.2020 roku – liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.


Kryteria oceniania:


Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:
- poziom artystyczny wykonanej pracy;
-
inwencję twórczą uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość;
- stopień nawiązania do tradycji;
-
estetykę, staranność wykonania oraz wkład pracy;
-
samodzielność wykonania;
- ciekawą treść życzeń.


Komisja oceniać będzie prace w trzech kategoriach:
- szkoła podstawowa – klasy I – III;
- szkoła podstawowa – klasy IV – VI;
- szkoła podstawowa – klasy VII – VIII.


Organizator: Katarzyna Nayda, Marlena Skrocka-Koc; Ewa Olszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II nr 3 w Siemiatyczach


Podpisaną pracę wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1 i nr 2 należy umieścić w koszulce i dostarczyć na adres:


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
17-300 Siemiatycze
ul. Gen. Władysława Andersa 4

z dopiskiem Konkurs Plastyczny


Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemiatyczach. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie (drukowanymi literami) podać następującą informację:


  1. Imię i nazwisko autora pracy.
  2. Klasa i wiek uczestnika.
  3. Nazwa i adres placówki.
  4. Telefon.
  5. Imię i nazwisko opiekuna pracy.
 
Termin zgłoszeń:
23.12.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia:
15.01.2021 r.


Dla autorów najlepszych prac Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia.do pobrania:Konkurs_plastyczny_REGULAMIN


Konkurs_plastyczny_KARTA ZGŁOSZENIA

images.jpgKonkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 stycznia

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny