Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs fotograficzny dla młodzieży „Oko na zimę”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W poszukiwaniu niecodziennych zimowych pejzaży, czy architektury wybierzmy się na spacer z rodziną lub spójrzmy za okno. Tematem fotografii mogą być różnorakie „fragmenty” naszego otoczenia, w taki, czy inny sposób związane z zimą. Inspiracji warto także poszukać wśród niecodziennych tropów tej mroźnej i malowniczej pory roku.

Technika wykonania prac: fotografia cyfrowa.
Minimalny rozmiar plików: 2480 x 3508 pixeli, maksymalny rozmiar: 5 MB, format, jpg lub pdf.

Prace  muszą  być  wykonane  samodzielnie,  a  każda  z  nich  powinna w  nazwie  zawierać:    imię  i  nazwisko  autora,  tytuł  –  jak  we  wzorze: jan_kowalski_śnieg)

Do pracy należy załączyć (przesłać e-mailem) wypełniony drukowanymi literami i podpisany przez opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum.

Prace wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym  należy  nadsyłać  do  1  marca  2021  roku wyłącznie  drogą  elektroniczną  na  adres:  konkurs@muzeum.bydgoszcz.pl z dopiskiem: KONKURS – OKO NA ZIMĘ 2021

Organizatorem   konkursu  jest  Muzeum  Okręgowe  im.  Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu


 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy 7 i 8 szkoły podstawowej

Region: woj. kujawsko-pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny