Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Śladami żydowskiej historii i kultury”

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież z Białegostoku i województwa podlaskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami żydowskiej historii i kultury”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Do konkursu mogą przystąpić także uczestnicy indywidualni.

Zadaniem uczestników konkursu będzie odnalezienie i sfotografowanie śladów bytności Żydów na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego, utrwalonych w architekturze i sztuce oraz spuściźnie kulturowej. Mogą to być obiekty lub detale architektoniczne, przedmioty codziennego użytku i sztuki użytkowej, przedmioty kultu religijnego oraz współczesne obchody, inscenizacje i przedstawienia zwyczajów i obrzędów.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
- I kategoria: 11-15 lat
- II kategoria: 16-26 lat

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć pojedynczych i 3 zestawy (zestaw zawierać może maksymalnie 3 zdjęcia). Dopuszczalna ingerencja cyfrowa w fotografie może dotyczyć działań mających odpowiednik w klasycznych zabiegach edycyjnych: kadrowanie, korekcja totalna i kolorystyczna, retusz.

Wszystkie prace powinny być nadesłane w formie elektronicznej o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 3000 pikseli w formacie .jpg/.jpeg.

Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematyką konkursu,
- oryginalne ujęcie zagadnienia,
- poziom techniczny.

Termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny upływa 9 maja 2023 r. Wraz z pracami należy przesłać wymagane regulaminem dokumenty.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin

Formularz zgłoszenia na konkurs fotograficzny

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26 maja

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 11-26 lat

Region: woj. podlaskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny