Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs literacki „Mój ojciec – dobrze być razem”

Organizatorem konkursu jest Urząd  Marszałkowski  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych. Konkurs ma zasięg wojewódzki i adresowany jest do młodzieży w wieku 13-20 lat.

Celem jest prezentowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa i promowanie idei wspólnego spędzania czasu w rodzinach. Temat wpisuje się w ideę realizowanego przez Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny 2014 –2022, którego hasło brzmi „Rodzina jest najważniejsza”.

Zadanie konkursowe: napisanie pracy pisemnej  na  temat  pozytywnej  roli  ojca  w  relacji z dzieckiem,  pod  nazwą: Mój  ojciec –dobrze być  razem

Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki(wymogi formalne):
a) musi być napisana w języku polskim;
b) musi zostać przygotowana w edytorze tekstów;
c) jej objętość musi zawierać się w przedziale: 2400 –3600znaków (bez spacji);
d) nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;
e) musi być zatytułowana;
f) musi być podpisana wyłącznie pseudonimem znajdującym się na końcu pracy

Prace, o objętości nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 3 strony formatu A4, należy przesłać do 9 maja 2021 roku na adres: a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl.

W konkursie Organizator wyłoni sześcioro laureatów: troje uczniów szkół podstawowych i troje z grupy starszej. Nagrodami są bony upominkowe o wartości:

I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł.

 

 

Załączniki do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 13-20 lat

Region: woj. kujawsko-pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny