Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczno-fotograficzny „MÓJ PRZYJACIEL”

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku zaprasza dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego województwa pomorskiego do udziału w wojewódzkim konkursie plastyczno- fotograficznym.

Temat konkursu: Mój przyjaciel

W tym roku mamy dla Was kilka ważnych pytań związanych z tematem „MÓJ PRZYJACIEL". Kim jest Wasz przyjaciel? Jaki jest? Dlaczego właśnie on? Może jest nim ktoś z najbliższej rodziny? A może pani nauczycielka lub sąsiad? Może jest nim pies, kot, chomik, pluszowy miś? Może macie więcej przyjaciół? Czy Wy jesteście dla kogoś przyjacielem? Jak spędzacie wspólnie czas, co Was łączy? Czy przyjaźń jest ważna i potrzebna? Opowiedzcie na kartkach i w fotografiach o swoich przyjaźniach, przyjaciołach bardzo bliskich i tych dalszych, tych obecnych czy też z przeszłości, a może o tych wymarzonych... o tym co razem robicie i jakie są wtedy emocje, jakie kolory, dźwięki, jakie kształty Wam towarzyszą?

Na konkurs można zgłaszać prace w następujących kategoriach wiekowych:

Plastyka:
I kategoria wiekowa: do 6 lat
II kategoria wiekowa: 7-9 lat
III kategoria wiekowa: 10-12 lat
IV kategoria wiekowa: 13-15 lat
V kategoria wiekowa: ponad 15 lat

Fotografia:
I kategoria wiekowa: 7-9 lat
II kategoria wiekowa: 10-12 lat
III kategoria wiekowa: 13-15 lat
IV kategoria wiekowa: ponad 15 lat

Technika wykonania pracy:

Plastyka: Techniki płaskie: malarstwo (akwarela, gwasz, tempera), pastele tłuste i suche (utrwalone), grafika, techniki mieszane (np. kolaż), inne płaskie techniki z wyłączeniem nietrwałych i tworzących wypukłości materiałów takich jak: pasta do zębów, ryż, wata, papierowe kulki itp.

Fotografia: odbitki w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym w dobrej jakości technicznej, prace na nośniku elektronicznym nie będą oceniane

Format prac:
Plastyka: minimum: A3 (30 cm x 42 cm) – maks.: A1 (59 cm x 84 cm)
Fotografia: minimum 18 cm x 24 cm

Warunki udziału: Każda placówka może dostarczyć maks. 10 prac plastycznych i 10 fotograficznych wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela. Zestawy do 3 zdjęć powiązanych w cykle będą traktowane jako 1 praca.

Prac nie należy oprawiać. Każda praca powinna zostać opisana zgodnie z wytycznymi podanymi w regulaminie konkursu: dane autora (imię i nazwisko, wiek – klasa, nazwę szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna). Do zestawu prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) - NIE NALEŻY PRZYKLEJAĆ DOKUMENTU ZGODY RODZICA/OPIEKUNA DO PRACY NA JEJ ODWROCIE TYLKO DOŁĄCZYĆ GO LUZEM! Prace nie spełniające tych warunków nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu artystycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

Nagrody:
Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

Termin:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do Młodzieżowego Domu Kultury najpóźniej do dnia 20 listopada 2020 r. – z dopiskiem "MÓJ PRZYJACIEL". Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie www.mdkslupsk.pl

Adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk
Koordynator konkursu: Jolanta Kopczak
Dodatkowe informacje: tel. 59 842 50 52, e-mail: mdkslupsk@wp.pl


 

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda rodziców 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2020

Nagrody: nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe

Przedział wiekowy: 4-19 lat

Region: woj. pomorskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny